En rapport fra desember i fjor peker på at norsk energisektor ikke er godt nok rustet mot digitale angrep mot norsk sokkel.. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB

En rapport fra desember i fjor peker på at norsk energisektor ikke er godt nok rustet mot digitale angrep mot norsk sokkel.. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB

Rapport: Olje- og gassbransjen er lite forberedt på digitale angrep

Allerede før Russland invaderte Ukraina slo en rapport fra et konsulentselskap fast at olje- og gassbransjen tar for lett på trusselen om digitale angrep.

Rapporten fra konsulentselskapet Sopria Steria ble levert til Petroleumstilsynet i desember 2021, skriver Aftenposten.

Rapporten handler om utfordringer med sikkerheten på norsk sokkel, og konkluderer med at bransjen både mangler kunnskap og har for få ressurser.

«Det gis inntrykk av at et trusselbilde med utenlandske og statlige trusselaktører blir for stort og komplekst for virksomhetene», heter det i rapporten.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten har advart om digitale angrep mot olje- og gassektoren i årevis, mens det i rapporten slås fast at selskapene selv mener det er lav sannsynlighet for slike angrep, noe konsulentselskapet stiller spørsmålstegn ved.

Vesten peker på Russland etter lekkasjer på gassrørledningen Nord Stream i Østersjøen denne uken og nettopp Russland er langt framme når det gjelder digital krigføring.

Bransjeorganisasjonen Offshore Norge understreker overfor Aftenposten at de er opptatt av cybersikkerhet og har innført skjerpede sikringstiltak.

- Etter rapporten har Petroleumstilsynet påpekt overfor selskapene hvilket ansvar de har for å beskytte digitale systemer, opplyser pressekontakt Øyvind Midttun.