Rapport: Markedspriser fortsatt en stor kostnadsrisiko for Oslos vannprosjekt

I Vann- og avløpsetatens egen risikomatrise for den nye vannforsyningen i Oslo, er høye markedspriser som prisdrivende effekt rangert med en sannsynlighetsgrad på 4 av 5. Støy, støv og rystelser kan også komme til å påvirke fremdrift og kostnad i prosjektet. VAV forsikrer om at det er tatt høyde for disse risikoene i vedtatt kostnadsramme.