Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rapport: Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

I byggingen av Follotunnelen ble det benyttet flere vrakede deler ved en feil, ifølge en rapport. Bane Nor bekrefter opplysningene.

Den 22 kilometer lange Blixtunnelen som utgjør Follobanen, består av nær 165.000 ulike segmenter festet i hverandre. Men 171 av dem var merket med feil eller mangler og ble montert ved en feil, skriver Aftenposten. De viser til en rapport fra 2019 som de har fått innsyn i.

I rapporten konkluderes det med at kun 47 av de 171 segmentene likevel kan regnes som godkjente.

Lekkasje fra taket har vært et mye omtalt tema de siste dagene angående de tekniske problemene på Follobanen, som måtte stenge få uker etter den store åpningen i desember. Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at en inspeksjon av tunnelen i august avdekket 525 «uakseptable lekkasjepunkter».

Vedgår feilmontering

Bane Nor presiserer overfor NTB at alle de støpte segmentene i Blixtunnelen skal være kvalitetssikret av entreprenøren. Foretaket bekrefter imidlertid funnene i rapporten.

– Som byggherre har Bane Nors fagfolk fulgt opp produksjon og montering. Det ble avdekket at et parti på 171 segmenter var montert ved en feiltakelse, selv om segmentene opprinnelig ikke var godkjent i henhold til entreprenørens egne kvalitetskrav, fordi de hadde for eksempel mindre avskallinger i hjørner eller på flater, opplyser pressesjef Anne Kirkhusmo i Bane Nor til NTB.

Senere er alle elementene inspisert flere ganger, og skader som er påvist, er reparert. Ifølge pressesjefen er det så langt ikke påvist problemer med de omtalte segmentene.

– Tett tunnel

Når det gjelder de omtalte lekkasjene, sier Bane Nor ifølge Aftenposten at de ikke har grunn til å tro at det har vært spesifikke lekkasjeutfordringer med de aktuelle segmentene.

Entreprenøren har levert en veldig tett tunnel, sier konserndirektør for utbygging i Bane Nor, Stine Undrum.

– Helt tett vil en tunnel aldri bli, men så lenge vi har kontroll på vannet og leder det ned i dreneringssystemet, så vil det ikke utgjøre et problem, sier hun.