Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

Rapport: Feil og mangler kan påvirke brannsikkerheten i Blixtunnelen

Follo brannvesen peker på en rekke feil og mangler i Blixtunnelen.

Brannvesenet melder at Bane Nors rutiner ikke ertilpasset størrelsen på den 19,5 kilometer lange tunnelen. Dette kommer frem i en tilsynsrapport fra Follo brannvesen, som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i. Brannvesenet mener rutinene for brannsikkerhet i Blixtunnelen er for dårlige. Samtidig peker de på en rekke mangler og avvik i i tunnelen.

I rapporten heter det blant annet:
«Bane Nor sine rutiner, som skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt, er mangelfulle».

Når det gjelder det andre bruddet på brannsikkerhetsforskriften trekker de frem mangelfulle rutiner når det gjelder overholdelsen av kravene til brannsikkerhet for byggverket.

Follo brannvesen ønsker ikke å utdype saken overfor ettersom tilsynssaken i Blixtunnelen er under arbeid.

– Men avvikene dreier seg i all hovedsak om dokumentasjon. Funnene tilsier ikke at tunnelen er utrygg, påpeker branninspektør Daniel Solli i Follo brannvesen overfor tu.no.

– Flere av underpunktene er allerede lukket, og vi har en plan for de resterende åpne punktene. Disse punktene vil bli fulgt opp og lukket, sier presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor i en e-post til TU. Hun understreker også at det er trygt å kjøre tog gjennom Blixtunnelen.

Fristen for utbedringene er 1. mars.