Foto: Ramirent
Foto: Ramirent

Ramirent etablerer avdelingen Energi og Miljø

Den nye avdelingen Energi og Miljø i Ramirent vil samle 15 til 20 medarbeidere med kompetanse innen fagområdene elektro og byggvarme. Målet er levere innovative og bærekraftige løsninger.

Det skriver Ramirent i en pressemelding.

– Vår nye avdeling Energi og Miljø representerer et viktig skritt fremover i vår bærekraftsstrategi, uttaler administrerende direktør Fredrik Brandal i meldingen.

Avdelingen vil fokusere på energieffektive løsninger, reduksjon av CO2-utslipp og implementering av grønne teknologier innen bygge- og anleggsbransjen. Ramirent vil ifølge meldingen opprettholde tett samarbeid med kunder, leverandører og andre interessenter for å fremme bærekraftig utvikling.

Petter Johnsen, produktsjef byggvarme, påpeker betydningen av å samle elektro- og byggtørk-avdelingene: 

– På utslippsfrie byggeplasser er det særlig viktig at elektro- og byggtørk-avdelingene samarbeider tett. Vi har observert at kundene ofte undervurderer behovet for tilstrekkelig strøm i etableringsfasen, og det kan skape utfordringer når vi skal starte tørkeprosessen. Metodene for å oppnå en utslippsfri tørkejobb begrenser seg til fjernvarme og/eller strøm. Derfor er det avgjørende at disse to avdelingene jobber tettere sammen for å sikre tilstrekkelig og stabil strømtilgang fra starten.