Thorbjørn Faber Geirbo fra Henning Larsen (fra venstre), Ronny Krsitiansen fra Rambøll Management Consulting og Mari Olea Lie fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tok imot bærekraftprisen, som ble delt ut av Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge. Foto: Rambøll
Thorbjørn Faber Geirbo fra Henning Larsen (fra venstre), Ronny Krsitiansen fra Rambøll Management Consulting og Mari Olea Lie fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet tok imot bærekraftprisen, som ble delt ut av Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge. Foto: Rambøll

Rambølls bærekraftpris til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rambølls årlige pris til et prosjekt som utmerker seg innen bærekraft går i 2021 til et prosjekt som Rambøll Management Consulting og Plan- og urbanismeavdelingen i Henning Larsens prosjekt har for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For første gang er også kunden med og mottar prisen.

Det skriver Rambøll i en pressemelding fredag.

Rambølls bærekraftspris går i år til et prosjekt som fremmer arealregnskap som verktøy i kommunal arealplanlegging, og kunden er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hovedleveransene i prosjektet består av pilotering og utvikling av veiledning for hvordan et arealregnskap kan utformes som standard for alle kommuner i landet, skriver Rambøll om vinnerprosjektet.

– Bærekraftprisen skal bidra til å hedre og synliggjøre alt det positive vi gjør for klima, miljø, økonomi og samfunn i våre prosjekter. I år har 15 prosjekter blitt sendt inn av dere som kandidater til årets bærekraftspris, og det har vært engasjerende lesning – jeg er stolt av hvordan dere setter bærekraft på agendaen i prosjektene, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

Teamet som mottar prisen består av rådgivere, arealplanleggere og samfunnsplanleggere fra avdelingen for plan og urbanisme i Henning Larsen og fra Rambøll Management Consulting. For første gang tildeles prisen også til kunden, som er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

–Dette var veldig overraskende, men kjempegøy. Vi har hatt et godt samarbeid med Rambøll og Henning Larsen gjennom flere prosjekter og er helt avhengige av å kunne trekke veksel på den kompetansen dere bidrar med, sier seniorrådgiver Mari Olea Lie i planavdelingen i KMD.

Hovedleveransene i prosjektet består av pilotering og utvikling av veiledning for hvordan et arealregnskap kan utformes som standard for alle kommuner i landet. En generell anbefaling om bruk av arealregnskap i kommuneplanleggingen er allerede på plass i departementets veiledning til kommuneplanens arealdel, heter det i pressemeldingen.