Rambøll vant gruvekontrakt

Rambøll har vunnet gjennomføringen av reguleringsplan med konsekvensutredning for Biedjovággi gruver i Kautokeino, i oppdrag fra svenske Arctic Gold AB.

– Skikkelig artig! Dette er et bevis på at vi har lyktes med vår satsing på arealplantjenester i nordområdene, sier Nils Arne Johnsen.

- Oppdraget i Biedjovággi er et av de største arealplanoppdrag Rambøll har hatt i Norge. Oppdraget løses av i alt cirka 20 medarbeidere fra Rambøll, i hovedsak fra kontorer i Alta, Tromsø og Trondheim, sier direktør for region Nord, Nils Arne Johnsen.

- I Nord-Norge har vi bevisst satset på å bygge opp arealplantjenester. Siste året har vi ansatt tre medarbeidere i Alta, tre i Tromsø og én i Vadsø. Denne avtalen mener jeg viser at vi har lyktes i vår satsing på å bli den beste på arktisk arealplanlegging, sier han.

Utvidelse til cirka dobbelt så stort område
Det har tidligere vært gruvedrift i Biedjovággi hvor det finnes forekomster av kobber og gull. Det planlegges nå gjenopptakelse av gruvedriften og en utvidelse til et cirka dobbelt så stort område.

Arctic Gold AB har søkt om utvinningsrett fra Direktoratet for mineralforvaltning. Selskapet har som målsetting at reguleringsplanarbeidet med konsekvensutredning (KU) skal være sluttført innen 31. desember 2012 og at tillatelse etter forutrensningsloven og driftskonsesjon etter mineralloven skal være innvilget i løpet av 2013.

Samspillet med naturen og kulturminner
- Hovedutfordringene ligger i samspillet mellom gruvedrift og natur, jakt, fiske, reindrift og kulturminner, påpeker Johnsen.

Rambøll har siden våren 2011 hatt i oppdrag fra Arctic Gold AB å utarbeide et planprogram for reguleringsplan og KU. Planprogrammet er ”en plan for planleggingen” som involverer alle berørte parter og sektormyndigheter, og skal være ferdig innen 31. desember 2011.