Rambøll Unico overtar BNO

Rambøll Unico AS har overtatt samtlige aksjer i rådgiverselskapet BNO AS i Stavanger, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Med dette har Rambøll Unico AS etablert en solid plattform for videre vekst og utvikling i denne regionen. BNO AS har 8 medarbeidere og omsatte i 2004 for kr. 8.000.000,- med et driftsresultat på kr. 679.000,-. Rambøll Unico AS er fra tidligere etablert i Forus Næringspark og virksomheten teller nå 13 medarbeidere med hovedkompetanse innen prosjektledelse og byggeteknisk prosjektering. Virksomheten i Rogaland har også opparbeidet kompetanse innen utvikling av handels- og kjøpesenterkonsepter og innehar et nasjonalt ansvar for dette forretningsområdet. Rambøll Unico AS har etter overtakelsen av BNO 70 medarbeidere. Rambøll Unico AS forventer å vokse ytterligere i Rogaland gjennom oppkjøp av virksomheter og nyansettelser. Aktiviteten i Rogaland er for tiden høy. Denne utviklingen forventes å vedvare grunnet betydelige investeringer i oljesektoren og det offentlige og private bygg- og anleggsmarkedet.