Rambøll til topps

Rambøll er drømmearbeidsplassen for nordiske teknologistudenter. Det viser Universums rangering over de mest attraktive arbeidsgiverne i Norden.

– Vi er en viktig lokal partner mange steder og har en sterk internasjonal portefølje. Dermed kan vi gi våre medarbeidere faglige utfordringer og varierte utviklingsmuligheter. Dette sammen med et arbeidsmiljø hvor våre ansatte trives, er det viktigste grunnlaget for denne anerkjennelsen, sier administrerende direktør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes.

Har ansatt 150 nye
- I Norge har vi rekruttert mer enn 150 nye medarbeidere i løpet av det siste året. En løpende rekruttering er med på å vitalisere og utvikle både vårt faglige og sosiale miljø.

- Vi har dessuten styrket vår posisjon både som Nordens ledende rådgiver og vår internasjonale tilstedeværelse. Dette er avgjørende for at vi skal nå våre ambisjoner om å være et globalt rådgiverselskap.

Rådgiverne rykker frem
Rådgivernæringen – de rent tjenesteytende virksomhetene – har tradisjonelt sett ikke blitt rangert øverst av kandidatene. At Rambøll nå likevel oppnår en slik hedersbevisning som Universum-kåringen er, foran virksomheter som Siemens og ABB, skyldes blant annet at Rambøll deltar i mange interessante prosjekter. I tillegg kommer det at oppdragene ofte har stor samfunnsmessig betydning og medarbeiderne tilbys et velfungerende kompetanseutviklingsprogram. At Rambøll eies av en stiftelse hvor overskuddet primært går til å utvikle virksomheten, blir også ofte nevnt som en betydningsfull faktor av medarbeiderne.

Lokal partner med global kompetanse
Med 28 kontorer i Norge og virksomhet i mer enn 20 land, er Rambøll både en sterk lokal aktør og et rådgiverselskap som kan tilby global kompetanse.