Rambøll med ny avtale for Nye Veier

Rambøll har vunnet konkurransen om levering av grunnervervstjenester for Nye Veier på prosjektet ny E18 Langangen – Dørdal.

- Vi har tilbudt et svært relevant og kompetent team med lang erfaring. Rambøll har et av de beste fagmiljøene i landet på grunnerverv og vi gleder oss til å bistå Nye Veier i dette spennende prosjektet. Mye skal gjøres på kort tid og prosjektet er allerede i gang, forteller Siri Legernes, divisjonsleder for Plan & arkitektur i Rambøll i en melding.

Avtalen er estimert til cirka 25 millioner kroner + mva.

Det skal bygges rundt 35 kilometer ny firefelts motorvei. Rundt 250 eiendommer berøres. Rambøll skal gjennomføre grunnervervet helt fra regulering, tiltreder, verdsetting, kjøp av grunn og fram til oppmåling og tinglysing.