Rambøll-direktør Ole-Petter Thunes.

Rambøll legger ned Stavanger-kontoret

Rambøll har besluttet å legge ned sitt Stavanger-kontor i Hillevåg. Det er uklart hva som skjer med de 28 ansatte på kontoret.

Det er Stavanger Aftenblad som skriver at rådgiveren nå har tatt avgjørelsen om å avvikle denne virksomheten.

I en epost til avisen skriver administrerende direktør Ole-Petter Thunes i Rambøll i Norge at kontoret lenge har hatt en negativ trend, og at de ikke har klart å snu denne.

– Når vi genererer så betydelige underskudd over tid, går det utover andre områder i organisasjonen, sier Thunes til Aftenbladet.

Kommunikasjonsrådgiver Pernille Berg i Rambøll forteller at de jobber med å finne løsninger for de ansatte.

- De 28 ansatte kalles inn til drøftelsesmøte fortløpende for å diskutere løsninger for den enkelte, her vurderes blant annet muligheten for overflytting til andre Rambøll-kontor, sier hun til Byggeindustrien.

- Hva skjer med pågående prosjekter?

- Vi skal ferdigstille avtalte prosjekter på en god måte. Det jobbes nå med å finne de beste løsningene for hver kunde og hvert prosjekt, svarer Berg.