Råholt barneskole

Foto: Rudi KjelsbergRegionleder Ole Johan Krog i Ø.M. Fjeld Romerike (t.v.) og prosjektleder Johan Sundheim i Ø.M. Fjeld.
ØMFjeld

ØMFjeld

Swecologo

Swecologo

Arexa

Arexa

NordahlBrødrene

NordahlBrødrene

Amundrud

Amundrud

Bravidalogo

Bravidalogo

Hamstadlogo

Hamstadlogo

Byggogmal

Byggogmal

Treprosjekt

Treprosjekt

Råholt i Eidsvoll kommune har vært gjennom en sterk vekstperiode de senere årene, og presset på eksisterendebarneskole har vært stort. I høst kunne elever og lærere ta i bruk en kraftig utvidet barneskole, gjennomført av Ø.M. Fjeld i en totalentreprise.

Fakta

Sted: Råholt

Prosjekttype: Skole og flerbrukshall

Størrelse: 6.800 kvadratmeter

Byggherre: Eidsvoll kommune

Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld Romerike

Kontraktsum: 154 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: Arkitektkontoret GASA

Landskapsarkitekt: Plan 1

Interiørarkitekt: Beate Ellingsen

Byggeledelse: Svendby Bygg Consult

Rådgivere: PGL, RIBfy, RIBr: Multiconsult l RIB, RIVA, RIG, RIM, BIM: Sweco RIA: Planakustikk l ITB: Norconsult l RIE: Rejlers l RIV rør: Dagfinn H. Jørgensen l RIV vent: Hamstad l SØK: Versto Rådgivning

Underentreprenører/leverandører: Prefab betong og stål: Contiga l VA- og grunnarbeider: Brødr. Nordahl Utomhus: Akershusgartneren l SD-anlegg: Sauter l Rørlegger: Amundrud VVS l Elektro: Bravida Alarm og adgangskontroll: Arexa l Ventilasjon: Hamstad l Landmåling, stikking: Anko l Solavskjerming: Vental Heis: Schindler l Yttervegger: Optimera l Taktekking: IcopalTak l Solceller: Energima Solel l Mur og flis: Bygg & Mal l Glass/alu: Elverhøy l Fast innredning: Egas Sport, Treprosjekt l Brannisolering: Firesafe l Innvendig tømrer: RMB Miljø l Foldevegger: Saxi Produkter l Gulvbelegg: Andersson & Kjærnsmo l Lås og beslag: Geze l Himlinger, innvendige glassfelt: Oslo Bygginnredning l Radon: Radonmannen l Avretting: Lydgulvsystemer

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Råholt barneskole sto opprinnelig ferdig i 1975, men ble i 1994 både renovert og utvidet. Men med sin nærhet til både Gardermoen og Oslo har Råholt opplevd stor tilflytting og nybygging, og mange barnefamilier har valgt å etablere seg på tettstedet på Romerike. Det har også økt etterspørselen etter kommunale tjenester, og det har vært behov for å utvide antall skoleplasser. Med utvidelsen av Råholt barneskole kan de nå ta imot nærmere 500 elever. Bygget er totalt på 6.800 kvadratmeter. Skolen er også forberedt til å kunne bygges ut med nok en fløy i fremtiden om behovet skulle melde seg.

Skolen sto ferdig til skoleinntaket i høst, og kommunen kunne allerede før sommeren starte arbeidet med å innrede og gjøre skolen klar for høstinnrykket. Utomhusarbeidene sto ferdig i september, og utgjør en betydelig del av totalentreprisen som opprinnelig hadde en verdi på 154 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Som en del av utbyggingen er det også realisert en flerbrukshall, til glede for både skolen og idrettsmiljøet på tettstedet.

Totalentreprise

Det er Ø.M. Fjeld Romerike som har stått for utbyggingen av det nye skoleanlegget, og arbeidet har skjedd i en totalentreprise. De sikret seg kontrakten i konkurranse med fem andre aktører, og avtalen ble signert med kommunen 14. oktober 2020.

– Da boligmarkedet kjølnet av og pandemien traff oss, bestemte vi oss for å gå for flere offentlige prosjekter og styrke oss på utvelgelseskriterier som oppgaveforståelse og kvalitet. Det har vi lykkes med, sier regionleder Ole Johan Krog i Ø.M. Fjeld Romerike.

– Underveis har kommunene bestemt seg for å avrope flere opsjoner og iverksette noen tilleggsbestillinger. Dette har blant annet omfattet en innendørs skytebane, flere solceller og skateparken utendørs. Dette har gitt et endringsvolum på rundt 22 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. Med disse tilleggene har kommunen fått et bedre prosjekt, legger Krog til.

Rask bygging

Etter at kontrakten ble signert i oktober 2020 startet detaljprosjekteringen, og selve arbeidene på byggeplassen tok til i januar 2021.

– Vi rev først noen brakker som hadde vært i bruk av skolen, og klargjorde tomten, før vi kunne starte arbeidene med råbygget. Det var gode tomteforhold i området, med sandgrunn. Bygget har ikke kjeller, og det var ikke behov for peling, så vi kunne støpe platen på grunn, uten noen store forarbeider. Råbygget er reist med stål og betongelementer, og det er benyttet prefabrikkerte veggelementer produsert av Optimera, sier prosjektleder Johan Sundheim i Ø.M. Fjeld. Han viser til at det var helt avgjørende å benytte seg av prefabrikkerte betongelementer og veggelementer for å sikre en rask utbygging.

– Det var en rimelig kort byggetid og vi var avhengige av en god fremdrift for å sikre at vi raskt fikk tett bygg. Det klarte vi å få til. Byggearbeidene har gått veldig bra. Det er benyttet mobilkraner både under monteringen av råbygget og veggelementene, som kom ferdig klargjort, sier en fornøyd Sundheim.

Ø.M. Fjeld har benyttet egne fagarbeidere til betongarbeidet og monteringen av veggelementene. Det innvendige arbeidet ble satt bort til underentreprenører. På topp var de rundt 70 arbeidere på byggeplassen.

Solceller

Veggelementene er kledd med trykkimpregnert termofuru. Taket er tekket på ordinert vis med membran, og det er også montert solceller på deler av takkonstruksjonen. Det ble i tillegg gjort avrop på en tilleggsbestilling med montering av solceller på den ene veggen. Solcelleanleggene kan samlet produsere rundt 83.000 kWt i året.

Skolen er blitt et innholdsrikt bygg med en rekke spesialrom i tillegg til vanlige undervisningsrom, lærerværelse, kontorer og kantine. Flerbrukshallen har også blitt en stor del av utbyggingen, og denne er i mye bruk på dag- og kveldstid samt i helgene.

En viktig del av utbyggingen er også et påkostet og omfattende utomhusområde som omkranser store deler av bygget.

Her er det ballbaner for basket, håndball og fotball, lekeapparater, bordtennisbord, BMX-bane og skatepark. Mye av dette sto ferdig til skolestart, og resten ble fullført i september.

– Hele utbyggingsprosessen har gått veldig bra, med god fremdrift hele veien. Vi jobbet gjennom sommerferien 2021, som det var planlagt for. 15 måneder byggetid med riving i forkant ble tight, men det gikk fint, og vi er godt fornøyde med både byggeprosessen og det ferdige resultatet, sier Sundheim.

– Vi kom i mål før planlagt tid, noe vi har fått til gjennom et tett og godt sambreid med kommunen og administrasjonen ved skolen. Vi har samarbeidet tett hele veien, sier Krog. Både Sundheim og Krog trekker spesielt frem et fruktbart samarbeid med kommunens byggeleder, Svendby Bygg Consult.

– Jeg har vært med på en god del prosjekter opp gjennom årene, men har aldri vært med på en utbygging med et så godt samarbeid og felles forståelse av oppgaven som skulle gjennomføres, sier prosjektleder Sundheim.

Tett på eksiterende skole

Prosjektlederen trekker frem nærheten til eksisterende skole i full drift som den største utfordringen i utbyggingen.

– Dette var selvsagt noe vi planla for. Å bygge en ny skole inn i eksiterende skole i full drift vil uansett by på en del utfordringer både med tanke på HMS, logistikk og fremdrift. Men vi la gode planer for hvordan arbeidet skulle gjøres, og vi fikk på plass et tett samarbeid med kommunen, skolen og FAU både med tanke på arbeidet som skulle gjøres og hvordan vi skulle sikre en trygg skolevei for barna. Det har selvsagt vært hektisk underveis, men det har gått veldig bra, sier Sundheim.

En annen utfordring var meget strenge brannkrav med tanke på at nybygget skulle bygges inn som en del av et eksisterende bygg.

Den gamle delen av skolen er under rehabilitering. Dette er en egen entreprise som utføres av Lid Ventilasjon.


Flere prosjekter