Aas-Jakobsen er blant flere norske rådgivere som i mai startet arbeidet med ulike konsepter for kryssing av den fire kilometer brede Sulafjorden og den to kilometer brede Halsafjorden. Illustrasjonen viser kryssing av Halsafjorden med hengebru i et spenn. (Illustrasjon: Kristian Berntsen / Statens vegvesen / Google).
Aas-Jakobsen er blant flere norske rådgivere som i mai startet arbeidet med ulike konsepter for kryssing av den fire kilometer brede Sulafjorden og den to kilometer brede Halsafjorden. Illustrasjonen viser kryssing av Halsafjorden med hengebru i et spenn. (Illustrasjon: Kristian Berntsen / Statens vegvesen / Google).

Rådgiver vil bruke norske gigantbruer som referanser internasjonalt

Aas-Jakobsen må i stor grad vise til utenlandske referanser når de skal konkurrere om store henge- og skråstagbruer. Det bildet tror rådgiverselskapets brudirektør vil endre seg om noen år.