Rådgiver teknisk sikkerhet og pålitelighet

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo
Søknadsfrist30.11.2018

Vil du ha ansvaret for risikostyring og sikkerhet i spennende, tverrfaglige prosjekter? Våre ingeniører jobber på komplekse prestisjeprosjekter som blant annet Fornebubanen, InterCity Østfoldbanen, og detaljprosjektering av de jernbanetekniske fagene på Nordens lengste jernbanetunnel på Follobanen. Nå søker vi rådgivere som kan vinne tilbud og fungere som ledere og koordinatorer for risikostyring/RAMS i slike prosjekter. Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her!

BIDRA FAGLIG I ET AV LANDETS LEDENDE FAGMILJØER INNEN BANE

Som Rådgiver innen teknisk sikkerhet og pålitelighet i COWI blir dine oppgaver å lede og koordinere risikostyringsprosesser i prosjekter sammen med dine kollegaer. I tillegg vil du bistå seksjonslederen med å identifisere nye markeder og kunder, og bidra faglig i forbindelse med tilbudsvurderinger og tilbudsarbeid. Du vil også gi faglige innspill i seksjonen, og bidra til utvikling av medarbeidere og opplæring av juniorer.

I COWI verdsetter vi samarbeid, og i disse stillingene vil du inngå som en del av et prosjektlederteam som leder risikostyring og RAMS i våre prosjekter. Stillingene er i stor grad tiltenkt prosjektarbeid, og reisevirksomhet må påberegnes.

DU TRIVES MED LEDERANSVAR I PROSJEKTER

Vi søker deg som ikke er redd for å lede en prosess og vil være en del av et prosjektlederteam som leder risikostyring og RAMS-leder i prosjekter. Du kan raskt fungere som RAMS-leder i mellomstore eller store prosjekter, og kan inkluderes i tilbud på store tverrfaglige prosjekter. Din evne til å bygge tillit og gode relasjoner, samt gode kommunikasjonsevner, er viktige egenskaper for å lykkes i rollen. Vi forutsetter at du har en master eller tilsvarende innen tekniske fag/er sivilingeniør, og at du har lang, dokumentert erfaring innen risikostyring/teknisk sikkerhet innen bygg og anleggsbransjen. Du bør også ha erfaring med jernbaneprosjekter og kjennskap til EN 50126 og CSM – eller tilsvarende standarder fra andre bransjer/sektorer.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du har en helhetlig fagforståelse og god prosesskompetanse.
  • Du evner å mestre stress.
  • Du har solide analytiske ferdigheter.
  • Du er proaktiv.
  • Du har spesialisering innen fagfeltet, og gjerne erfaring som konsultent/rådgiver.
  • Du har gjerne kjennskap til BIM/3D.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 30.11.2018

Arbeidssted: Oslo

Kontaktperson: Ole-Henrik Dag Olsen (Seksjonsleder), e-post: ODOL@cowi.com, Tlf: +47 930 19 601

Søk stilling

Vis flere stillinger: