Rådgiver bygningsfysikk, energi og miljø - Askim

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Firma Norconsult
FylkeØstfold
StedAskim
Søknadsfrist30.11.2018

Norconsult er et av Norges største og ledende fagmiljøer innenfor bygningsfysikk og dekker alle relevante tjenester innenfor fagområdet og har alle nødvendige sentrale godkjenninger.

Bygningsfysikk handler om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport. Vi fokuserer på å utforme og forvalte bygningskonstruksjoner slik at de oppnår forventet ytelse og levetid.

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi etter en erfaren bygningsfysiker til vårt kontor i Askim. Stillingen vil kunne by på variert arbeid knyttet til bygningsfysisk prosjektering, og energi- og miljøvurderinger knyttet til dagslys, inneklima, BREEAM og energieffektive bygninger.

Vi arbeider med mange spennende prosjekter som gir gode karrieremuligheter. Oppdragene spenner seg fra utviklingsfaser via skisse- og forprosjekt til detaljprosjektering.

Det daglige arbeidet vil foregå i nært samarbeid med dyktige og fokuserte kolleger både på egen seksjon og innenfor Norconsults store og flerfaglige organisasjon. Norconsult Askim og Fredrikstad har i dag 26 rådgivende konsulenter, og er i stadig vekst.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeide bygningsfysiske premisser
 • Gjennomgang og kvalitetssikring av detaljtegninger
 • Energiberegninger og isolasjonstykkelser
 • Kuldebroberegninger og kondensrisiko
 • Radonvurderinger
 • Skadesaker/tilstandsvurderinger
 • Uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse
 • Kvalitetssikring av våtrom
 • Løpende rådgivning angående fuktsikring, lufttetthet, materialvalg, varmeisolering, bestandighet m.m.
 • Vurderinger tilknyttet BREEAM
 • Vurderinger av LCC/LCA

For oss er det viktig at du:

 • Har flere år relevant arbeidserfaring innen bygningsfysiske problemstillinger, eksempelvis som prosjekterende bygningsfysikk, energirådgiver eller lignende
 • Har universitetsutdanning/høyskoleutdanning
 • Har et genuint ønske om å arbeide og videreutvikle deg innenfor fagområdet bygningsfysikk
 • Er engasjert, positiv og initiativrik
 • Er målrettet, resultat- og kundeorientert
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Prosjektering med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre nettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Send søknad

Kontaktperson

Asle Gudim

Direktør Region Sør-Øst | Kontorleder

Tlf. +47 45404495 Send e-post

Vis flere stillinger: