Rådgivende ingeniører VA-teknikk

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Firma Multiconsult
FylkeFlere fylker
Stedflere lokasjoner
Søknadsfrist31.08.2020

Til å planlegge for fremtidens krav om bærekraftige løsninger innen VA-teknikk, trenger vi flere dyktige seniorrådgivere, byggeledere, faglige ledere og disiplinledere på laget.  

Har du variert og god erfaring innen prosjektering og/eller rådgivning av kommunaltekniske annlegg? Innhar du spisskompetanse eller interesse for avløpsrensing og vannbehandling? Eller er du genuint interessert i utredninger, modellering og GIS? Hvis du i tillegg er nysgjerrig på hvordan der er å jobbe med VA-rådgivning og disiplinledelse i et av landets ledende fagmiljøer innen vann og avløp - da er dette absolutt noe for deg!

BLI MED Å BYGGE MORGENDAGENS BÆREKRAFTIGE SAMFUNN

Samfunnet vårt er i stor endring; byene vokser og blir stadig mer komplekse. Foventningene til et velfungerende VA- og overvannsanlegg øker samtidig som klimaet er i endring og miljøbelastningen skal minimeres. Vi ser at klimatilpassede VA-infrastrukturer er et viktig grunnlag for velfungerende byer og omland i tiden som kommer.

Vi ønsker å være den foretrukne partner ved gjennomføring av spennede og krevende oppdrag innenfor VA-teknikk. Vår ambisjon er å bli best på VA-rådgivning gjennom å være ledende på bruk av ulike former for gjennomføringsmodeller, digitale verktøy og metoder som fremmer samhandling og gode prosesser i oppdragene våre.

For å realisere våre ambisjoner trenger vi høyt kompetente medarbeidere med spisskompetanse innen VA-teknikk. Brenner du for blå-grønne løsninger, klimatilpassede overvannsanlegg, rensing av vann, avløp og overvann eller VA-transportsystemer? Har du interesse for det kollegiale og vet hva som skal til for å bygge motiverte prosjektteam? Er du i tillegg rå på kunderelasjoner - da kan det være akkurat deg vi er på jakt etter!

Akkurat nå har vi behov for:

  • Oppdrags- og disiplinledere innen VA-teknikk
  • Rådgivere overvann
  • Rådgivere VA-prosess
  • Faglige ledere innen VA-ledningsanlegg, renseteknikk, utredninger og urban hydrologi
  • Spesialister innen GIS og Mike urban

Med våre 140 VA-ingeniører over hele landet har vår solide kompetanse, kapasitet og pågangsmot gitt oss noen av de største og mest spennende VA-prosjektene i landet. Som VA-ingeniør hos oss får du muligheten til å jobbe med store tverrfaglige prosjekter der man samarbeider tett med andre fagmiljøer i Multiconsult. Vi har i dag en viktig rolle i flere store utbyggingsprosjekter som blant annet Ny vannforsyning Oslo, Fornebubanen, Northen lights og utvikling av Fjordbyen i Lier og Drammen. I tillegg til flere store industri-, bygg- og samferdselsutbygginger hvor VA-teknikk og overvannshåndtering er sentrale fagområder.

DEN FORETRUKNE ARBEIDSGIVEREN FOR DYKTIGE VA-INGENIØRER 

I Multiconsult planlegger vi for fremtiden, og vi vet at din spisskompetanse har en viktig rolle i utviklingen vi nå står ovenfor. Vi har satt oss som mål å være ledende på VA-teknikk, hvilket krever at vi også er den foretrukne arbeidsgiver for dyktige VA-ingeniører. Derfor har vi høyt fokus på å skape en arbeidshverdag med utviklende, interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø, som bidrar til at du som medarbeider trives hos oss.  

Hos oss får du muligheten til å utvikle dine faginteresser og lederegenskaper i noen av de største og mest utfordrende prosjektene i Norge, i tillegg til å ta en aktiv rolle i utviklingen av gode velfungerende team som bidrar til delt kunnskap og godt samhold. Du blir en del av et tverrfaglig miljø, hvor du får stor frihet og muligheten til å ta i bruk din erfaring, moderne arbeidsformer for tverrfaglig løsningsutvikling.   

Er dette noe for deg? Send oss din søknad i dag! Vi gleder oss til å høre fra deg. Søknader behandles løpende.

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Seksjonsleder VA Prosess og utredning, Tor Håkonsen på e-post: Tor.Hakonsen@multiconsult.no, eller tlf: 97002910.

Søk stilling

Vis flere stillinger: