Rådgivende Ingeniør Brannteknikk for Avdeling Bygninger Midt/Nord

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeTroms og Finnmark
StedTromsø
Søknadsfrist09.02.2020

Vil du jobbe i et av Norges ledende fagmiljøer innen brannsikring? Kan du lede komplekse prosjekteringsoppgaver og videreutvikle vårt brannfaglige miljø? Og har du god kjennskap til nasjonale regelverk innen fagfeltet? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!

BLI EN DEL AV VÅR AVDELING BYGNINGER MIDT/NORD

I avdeling Bygninger Midt/Nord vil du bli en del av vår største divisjon med rundt 500 medarbeidere over hele landet, hvor ca. 150 har base fra Trondheim og nordover. Fagmiljøet samarbeider tett med øvrige fagmiljøer i COWI for å levere morgendagens løsninger på blant annet sykehus, flyplasser og smarte, miljøvennlige bygg. Derfor er Tromsø, og en rekke av våre andre kontorer, sertifisert som Miljøfyrtårn, og i Tromsø er vi i tillegg med i Klimapartner Troms.

Vårt fagmiljø i Tromsø består av rådgivere innen fagene LARK, veg, bygg, brann, elektro, VVS, energi og miljø som deltar i prosjekter helt fra tidligfase planlegging sammen med arkitekt/kunde til prosjektering og oppfølging i byggefasen. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø sammen med hverandre og med kontorets øvrige ansatte, med gode muligheter både sosialt og faglig.

COWI har et av Norges ledende fagmiljø innen brannsikring. Vårt brannsikringsteam planlegger komplett brannsikkerhet med prosjektering av tiltak innen alle fagdisipliner. Vi har sentral godkjenning for høyeste tiltaksklasse og kan foreta brannteknisk prosjektering av alternative løsninger ved analyse og simulering. Det gir frihet i utformingen av bygninger og ivaretar arkitektoniske og praktiske behov.

FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ I TROMSØ

I denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med seksjonsleder for Bygninger i Tromsø. Din hovedoppgave i teamet vårt er å lede komplekse prosjekteringsoppgaver innenfor brannsikring.

Du vil daglig utføre følgende arbeidsoppgaver:

 • Brannteknisk prosjektering
 • Utforme brannkonsept
 • Bistå kunder med tilpassede løsninger i prosjektet
 • Fag- og prosjektansvar for egne prosjekt

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være kundeorientert og ha en evne til å bygge kunderelasjoner, like å jobbe i tverrfaglige team og trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet.

Du bør dessuten ha følgende ferdigheter:

 • Du er utdannet sivilingeniør/ingeniør innen brannteknikk/relevant spesialisering
 • Du har minimum 3 års erfaring fra rådgivermiljø eller annen kunnskapsbedrift
 • Du snakker og skriver flytende norsk og engelsk
 • Du har kjennskap til BIM som verktøy i prosjektering

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig miljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

HAR DU SPØRSMÅL?

Da kan du ringe Øystein Hurlen Pedersen (Seksjonsleder Bygninger Tromsø) på telefon +47 416 14 131.

Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang.

Søk stilling

Vis flere stillinger: