Rådalsåsen

Makearkitekter

Makearkitekter

Mette
Mlogo

Mlogo

SarpsborgElektro

SarpsborgElektro

HTHlogo

HTHlogo

Lianlogo

Lianlogo

Byggmakkerlogo

Byggmakkerlogo

Parkettgruppen

Parkettgruppen

Flisekompaniet

Flisekompaniet

På Rolvsøy i Fredrikstad kommune har Solid Entreprenør hatt totalentreprisen for boligprosjektet Rådalsåsen.

Fakta

Sted: Rolvsøy i Fredrikstad

Prosjekttype: Boliger

Byggherre: Solid Eiendom

Totalentreprise: Solid Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 211 millioner kroner

BTA: 9.223 kvadratmeter

Arkitekt: MAKE Arkitekter

Landskapsarkitekt: In Situ

Rådgivere: RIB, RIG: Multiconsult l RIVA: Ing.firma Svendsen & Co l RIBr: Sweco l RIA: Asplan Viak l RIV: MOE l RIBfy: WSP Norge

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Park & Anlegg l Elektroinstallasjoner: Sarpsborg Elektro l Rør og ventilasjon: Total Klima l Kjøkken: HTH l Maler: Borg Fagmaling l Flis: Herregårdsmur l Leverandør flis: Flisekompaniet l Parkett: Parkettgruppen l Lås og beslag: Lexow l Heis: StarLift l Vinduer: Lian Vinduer l Smarthus: Autobolig l Stålarbeider: Byemark Stål l Himlinger: System1 l Fibernett: Nimbus Fiber l Byggevarer: Byggmakker

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Vi startet byggearbeidet våren 2021 med å støpe kranfundamentet. Deretter begynte arbeidet med å støpe veggene til parkeringskjelleren som går sammenhengende under de fire boligblokkene. Blokkene er støpt i plasstøpt betong utført av Solid Entreprenørs egne mannskaper.

– Det er 97 leiligheter totalt i de fire blokkene, som alle har fem etasjer, sier prosjektleder Bjørn Marius Sørensen i Solid Entreprenør til Byggeindustrien.

P-plass til alle

Alle leiligheter har p-plass i kjelleren, og det er etablert utvendig gjesteparkering.

Fasadene består i all hovedsak av kledning med trepanel og noe innslag av fasadeplater.

– Noen av leilighetene har ekstra stor takhøyde på 290 centimeter. Størrelsen på leilighetene varierer fra 34 til i underkant av 140 kvadratmeter, sier Sørensen, og legger til at standarden på boligene er godt over gjennomsnittet for leiligheter i området.

– Vi har fått positive tilbakemeldinger fra både kjøpere og byggherre, og vi har hatt svært få klager på grunn av feil og mangler, sier prosjektlederen.

Kan kobles mot fjernvarme

Per i dag er det varmefolie under parketten og balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner, men systemet er bygget slik at det gir muligheter til å koble seg opp mot fjernvarme dersom det skulle komme i området.

– Samarbeidet med både kommune og byggherre har fungert bra. Vi har hatt en veldig god dialog med kommunen, og likeså med byggherren, sier Bjørn Marius Sørensen.

– Salget bedre enn forventet

Prosjektleder hos byggherren Solid Eiendom, Magnus Lie Nilsen, sier til Byggeindustrien at de føler de har truffet markedet veldig godt, både i forhold til plassering og i forhold til antall leiligheter.

– Vi startet salget for tre år siden, og de siste kjøperne flyttet inn i disse dager. Farten i salget har vært bedre enn forventet med tanke på at vi startet salget under pandemitiden. Vi har også solgt bra med leiligheter mot slutten av prosjektet til tross for de urolige tidene. I skrivende stund er det bare to usolgte leiligheter, sier Nilsen.

Populært rekreasjonsområde

Kai Gundersen, faglig ansvarlig partner i MAKE Arkitekter, skriver i en e-post til Byggeindustrien at Rådalsåsen ligger langs Råkollveien på Rolvsøy definert av parkdraget gjennom Rådalen mot vest som et populært rekreasjonsområde og portal til marka.

– I umiddelbar nærhet utenfor hver enkeltes private terrasse eller balkonger ligger romslige grønne opparbeidede utomhusarealer med terrasserte felles gangveier og beplantning for rekreasjon, skriver Gundersen.

Bebyggelsen er delt opp i fire mindre enkeltstående punkthus langs Råkollveien og tre rekker med «town house» ned mot turveien i vest.

– Dette er gjort både for å skape karakter og identitet til seg selv og området, men også for å åpne opp mot omgivelsene, samt skape siktlinjer og lys. Grepet gjør at lys og utsiktsforhold for den enkelte leiligheten optimaliseres, fortsetter arkitekten.

Landskapet er et sentralt element her hvor den eksisterende natur og topografi er tatt vare på og nærmest re-skapt ved å få frem svaberg, rullesteiner, og tilbakeføre stedegen vegetasjon.

Honnør til entreprenør og byggherre

– Samarbeidet med In-situ Landskapsarkitekter og Park- og Anlegg har vært enestående, og hva de har fått til er både inspirerende og imponerende, skriver Gundersen, som påpeker at det blir hverken prosjekt eller bygg uten de gode samarbeidspartnere Solid Prosjekt og Solid Entreprenør.

– Her har det vært et horisontalpreget samspill fra dag en; med utvikling av konsept og ivaretakelse av entreprisen slik at tenkte kvaliteter blir gjennomført. En spesiell kvalitet i prosjektet er at alle boenhetene har minst ett høyt vindu på 2,4meter, skriver Gundersen.


Flere prosjekter