Quality Hotel Sogndal

Eier og hotelldirektør Jørgen Christian Lindstrøm.

9. mai kunne eier og hotelldirektør Jørgen Christian Lindstrøm åpne dørene til sitt nye hotell, som nå er det største hotellet mellom Trondheim og Bergen – nye Quality Hotel Sogndal.

Fakta

Sted: Sogndal

Prosjekttype: Hotell

Bruttoareal: 6.450 kvadratmeter

Kontraktssum: cirka 200 millioner kroner, eksl. mva.

Byggherre: Sogndal Hotell AS

Totalentreprenør: HENT

Arkitekt: Vidar Lerum Architects og ABO Plan& Arkitektur

Interiørarkitekt: Iplan

Rådgivere: RIB, RIByFy, RIBr, RIAku, RIV, RIE: Norconsult l RIG: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Prefab: Con-Form l Tømrer: Dvergsdal Bygg, Hans Nes Bygg, NO-Bygg og AH Bygg l Betongsaging og kjerneboring: Betongsaging Vest l Lås og beslag: Certego l Stålarbeider, trapper og rekkverk: Daco Mekaniske l Betongarbeider: Dvergsdal Bygg l Brannsikring: Firesafe l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: Holen Installasjon l Rørlegger: Skår VVS l Innerdører: Daloc l Vinduer: Lian l Grunnarbeider: Havnen Anlegg l Spunting: Hallingdal Bergboring l Flislegging: Malermester Eilert & Edvin Holme l Glass/aluminium: John Holvik l Equitone-fasadeplater: Etex Nordic Taktekking: IcopalTak l Gulvstøp og avretting: ID Gulv l Heis: Ing. Stein Knutsen l Malerarbeider: Maler Rune Skilbrei l Himlinger: Innomhus l Galvanisert stål til balkonger: Metalform l Parkett: ABS Parkettgruppen l Badekabiner: Part l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Hulldekker: Spenncon l Taktil merking: Taktila l Foldevegger: Saxi l Blikkenslager og ventilasjonsmontasje: Walther Sæthre & Co l Teknisk lev. skjermer og lysstyring: Atea

Med sine 226 rom, omfattende konferanselokaliteter, tre restauranter, en stor uteservering og ulike underholdningstilbud er hotellet blitt det naturlige møtestedet i bygda - og også et av de største hotellene på Vestlandet - og altså det største hotellet mellom storbyene Bergen og Trondheim.

– Det er vår største satsing noensinne, og jeg er meget godt fornøyd med resultatet, sier Jørgen Christan Lindstrøm i det han viser Byggeindustrien rundt i de nye lokalene. Sogndal har vært gjennom en kraftig vekst gjennom en årrekke - og hadde nå behov for å utvide hotellkapasiteten ytterligere.

– Totalt har utvidelsen av hotellet kostet rundt 200 millioner kroner. Dette har gitt oss 111 nye rom i en helt ny hotellfløy, en ny stor konferansesal som kan ta imot 500 personer samt flere nye fellesområder og et parkområde over deler av parkeringsanlegget – og ikke minst har vi gitt de eksisterende delene av hotellet et skikkelig ansiktsløft, utdyper Lindstrøm.

Flere utvidelser

Det er ikke første gang Lindstrøm velger å investere i en utvidelse eller fornying av hotellet – det er opp gjennom årene investert store summer i å utvikle lokalene.

Lindstrøm kom inn i hotelldriften i Sogndal allerede i 1991, og gikk i 1995 inn med en eierpost på 51,2 prosent – og kjøpte i 1998 ut de andre aksjonærene og ble sittende med fullt eierskap og full kontroll over hotellet midt i bygda. I tillegg til hotellet i Sogndal eier han også Quality Hotel Florø samt Bergen Matbørs.

– Totalt har vi investert rundt 500 millioner kroner i disse tre ulike lokasjonene, og satsingen i Sogndal har definitivt stått for størstedelen av disse investeringene, sier hotelldirektøren. Den forrige store utvidelsen av hotellet i Sogndal kom i 2009 – da en ny fløy ble bygget ut til 60 millioner kroner.

Hotellet i Sogndal er en del av Choice-kjeden, som har gitt flere fordeler i utbyggingen.

– Denne tilhørigheten gjør at vi har kunnet bruke en mal fra Choice i utbyggingen, som har fungert fint, legger Lindstrøm til.

Totalt har utvidelsen av hotellet i Sogndal vært på rundt 6.460 kvadratmeter, og er realisert gjennom et seks etasjer høyt tilbygg. Her er det 111 dobbeltrom, som alle holder høy standard – og som ikke minst inneholder det aller nyeste av tekniske løsninger og styringssystemer. Det er også lagt vekt på høy kvalitet og teknisk avansert utstyr i konferanselokalene.

– Med den nye store og teknisk avanserte konferansesalen, som kan deles i tre ulike saler, kan vi nå totalt ha 1.000 konferansedeltakere i huset samtidig, fordelt på ni saler samt grupperom – så dette blir et stort satsingsområde for oss, sier Lindstrøm.

I tilknytning til nybygget er det også bygget en parkeringskjeller med plass til 40 biler innendørs i tillegg til 85 nye parkeringsplasser utendørs.

Totalentreprise

Arkitekt for prosjektet har vært Vidar Lerum Architects ved Vidar Lerum MNAL, med ABO Plan og Arkitektur ved Jeffrey Graves MNAL som stedlig prosjekterende arkitekt.

Den nye hotellfløyen og parkeringsanlegget er satt opp av HENT i en totalentreprise.

– Det har vært et godt prosjekt for oss i HENT. Samarbeidet med byggherren har fungert meget bra - og i motsetning til flere andre lignende prosjekter var det her ikke behov for å sette inn store ekstraressurser på slutten for å komme mål innen fristen. Vi har hatt en jevn god arbeidsflyt gjennom hele prosessen og vi kom i mål til avtalt tid innen 7. mai, forteller prosjektleder Marcus Raschke i HENT.

Arbeidet startet 2. januar 2018 og HENT har benyttet en rekke lokale underentreprenører og leverandører i prosjektgjennomføringen.

I parkeringskjelleren og konferanselokene er det benyttet hulldekker som etasjeskiller – mens råbygget for øvrig er satt opp med Con-Forms byggesystem. Taket er tekket med asfaltbelegg, mens deler av taket over konferansesalen er dekket av sedumsbeplantning.

– Fasaden består av sementbaserte plater og glassplater. Glassplatene er i hovedsak benyttet på vestveggen, forteller Raschke, som sier det har vært en effektiv byggeprosess.

– Hver etasje fikk ferdigstilt råbygget på rundt 14 dager, sier Raschke.

Han peker på en trang byggeplass like inntil et hotell i full drift som den største utfordringen med prosjektet.

– Dette har likevel ikke bydd på de store utfordringene for oss som entreprenører – og er noe vi har kunnet tilpasse oss, legger Raschke til.

HENT har stått for hele prosjektgjennomføringen, foruten rivning av eksisterende bygningsmasse, som Havnen Anlegg sto for i en egen entreprise med byggherren.

Teknisk avansert

Utbyggingen har skjedd etter TEK10-standard, men det er lagt til en rekke ekstra funksjoner for å dra standarden utover det vanlige.

– Det er 100 prosent elektrisk energiforsyning med varmegjenvinning fra fjordenergi ved hjelp av varmepumper samt at det er tilrettelagt for fremtidig installasjon av solfangeranlegg på tak for oppvarming av forbruksvann, forteller Lindstrøm.

I utbyggingen er det også lagt vekt på flere tekniske avanserte løsninger på hotellet – ikke minst i de nye rommene. Dette innebærer at den tekniske oppgaven i utbyggingen har vært betydelig. Denne jobben er gjort i en tverrfaglig entreprise av Holen Installasjon, Skår VVS og GK Inneklima, på vegne av HENT.

– Samarbeidet vårt har totalt omfattet betydelige oppgaver i tilknytning til de 111 rommene, konferanseavdelingen, fasadebelysning og parkanlegget på toppen av parkeringsanlegget og konferanseavdelingen, forteller daglig leder Agnar Holen i Holen Installasjon.

Dette er en av de aller største og mest avanserte oppgavene Holen har utført.

– Vi snakker ikke om de helt banebrytende enkeltstående egenskapene – men det er hvordan de mange ulike løsningene er satt sammen som gjør prosjektet spesielt, mener han.

Holen forteller at man i Choice har en pakkeløsning for hotellutbygginger som er strenge med tanke ENØK, sikkerhet, design, komfort og kvalitet.

– Dette innebærer meget lavt energibruk, og ikke minst hvordan rommene skal styres både når det ikke er folk og når det er folk til stede. Vi har lagt lista langt høyere enn disse kravene og har samtidig forbedret de tekniske løsningene for morgendagens krav, påpeker Holen. Dette ble gjort etter et tett samarbeid mellom byggherre og utførende entreprenør i fellesskap.

– Dette handler mye om hotellopplevelsen til gjestene. De fleste har bodd mye på hotell tidligere, og har forventinger til hvordan rommet skal være. Klarer man å løfte førsteinntrykket er mye allerede avgjort for hvordan hele oppholdet skal bli. Det første vi gjorde var å ta bort nøkkelkortholderen/hovedbryteren, som er erstattet med en kombinasjon av PIR og magnetbryter. I tillegg har hvert rom et display for kontroll av alle rommets funksjoner. Displayet har også digital «make up my room» og «do not disturb» funksjon - i tillegg til at rommet automatisk blir satt i dag- og nattstemning – eller i hvilemodus – alt etter om gjesten er på vei inn eller ut av rommet. Dette gjelder både belysning og oppvarming – og vil dermed kunne ha stor innvirkning på energiforbruket, forteller Holen.

Holen sier de har installert en såkalt BMS-server (building management server) der man kan sette opp ulike scenarier når man ankommer rommet.

– For eksempel trenger ikke gjestene kraftig belysning midt på dagen – og på kvelden kan man legge opp til mer behagelig lys. Nå renholderne eller vaktmester er på rommet har man en egen belysning – og man trenger ikke så mye oppvarming. Det samme systemet kan også kontrollere om gjesten har sjekket ut, noe som gjør at rommet kan klargjøres for neste gjest raskere enn man kunne tidligere og dermed kan resepsjonen tildele rommet på kortere tid til en ny gjest, sier han.

Han peker på at hotellet i Sogndal er nummer to som har disse nye tekniske løsningene installert.

– Men vi har tatt konseptet enda lenger, og skal være det mest avanserte i landet, mener Holen.

Forberedt for fremtiden

Hotellet i Sogn er også forberedt for fremtidens løsninger.

– Det er gjort klart for løsninger der gjestene kan styre en rekke tjenester og funksjoner via en app på sin egen telefon. Man kan for eksempel selv bestemme at man vil sjekke inn på et rom som er litt kjøligere, og dermed gjøre oppholde litt rimeligere. Som regel skal man bare avlevere bagasjen når man sjekker inn, og trenger da ikke et oppvarmet rom. Gjestene kan også i tiden fremover booke rommet og sjekke inn selv, man kan låse opp rommet og stille inn varme og lys med sin egen smarttelefon. Dette er ikke tatt i bruk ennå – men rommene er teknisk lagt opp til dette, påpeker Holen.


Flere prosjekter