Quality Hotel Edvard Grieg

Hotellet på Sandsli i Bergen er oppgradert og utvidet og med 373 hotellrom er det nå blitt det største hotellet på Vestlandet.

Fakta

Sted: Sandsli, Bergen
Prosjekttype:
Tilbygg og rehab hotell
Kontraktssum eks mva:
306 millioner kroner
Bruttoareal: 21.000 kvm
Tiltakshaver: EGD Property
Totalentreprenør: HENT
Teknisk totalentreprenør: Apply TB
Arkitekt: Link Arkitektur
Landskapsarkitekt: Sweco
Rådgivere: RIB, RIAku, RIVA, RIGeo, RIBr: Sweco l RIV og RIE: Apply TB
Underentreprenører/leverandører: Rivning: PeWe Entreprenør l Grunnarbeider: Sartor Maskin l Spunting: Nordisk Fundamentering l
Anleggsgartner: Svein Boasson l Betongarbeid: Zucotec l Ferdig-
betong: NorBetong l Råbygg: Con-Form l Hulldekker: Spenncon l Industrigulv:Industrigulvspesialisten l Radon og taktekking: Fløysand Tak l Stålarbeid: DS-Stål l Lettakselementer: Lett-Tak Systemer l Fasader: Emimar l Fasader øvrig: Bergen Miljøbygg l Vinduer: Inwido Norway l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland l Dører: SSC Joinex l Karuselldør: Boon Edam l Blikkenslager: Østensen Eftf l Trapper: Jotne Ankers l Tømmer fasade og vinduer: Ergane l Tømmerarbeid: Fløyen Bygg l Systemvegger: Innomhus l System himling og lydvegg: Acusto l Maler: BHB l Gulvlegger: Hummervoll Industribelegg l Tepper: Brødrene Olsen l Parkett: Bo Andren l Membran, mur og flis: StorBergen Mur og Flis l Baderomskabiner: Parmarine l Heiser: Scan Heis l Brannsikring: Brann og Sikkerhetsforum l Lås og beslag, glassarbeider: Hole Lås / Hole Glass l Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken

Den nye konferanse-
avdelingen har større kapasitet enn andre hotell i Bergen. Prosjektsjef Jes Bergmann i HENT forteller at hotellet har fått 223 nye rom, en konferanseavdeling på 3.000 kvadratmeter (med en stor sal på 1.000 kvadratmeter og 20 rom totalt) og en parkeringskjeller med plass til 120 biler. I tillegg er fasadene fornyet, restauranten utvidet, hovedkjøkkenet bygget om, atrium og lobby pusset opp (med ny panoramaheis) og 30 bad i den eksisterende delen er rehabilitert.
Tiltakshaver er EGD Property. HENT har utført arbeidene i en totalentreprise, med Apply TB som totalteknisk underentreprenør. Link Arkitektur har vært arkitekt, mens Sweco Norge Region Bergen har vært totalrådgiver. Hotellet er utvidet med 14.000 kvadratmeter, mens ca 6.000 kvadratmeter er rehabilitert. HENTs kontraktssum er 306 millioner kroner eks mva. Byggearbeidene startet i august i 2013 og ble fullført i mai i år.

Høy standard
CEO Tor Fredrik Müller i EGD Property forteller at hotellet har fått høy standard, men beholder Quality-navnet innen Choice-konsernet. Årlig forventet omsetning i et fullt driftsår er 100 millioner kroner. De viktigste kundegruppene er forretningsreisende og konferansedeltakere. Antall arbeidsplasser ved hotellet har økt fra 60 til 120. Direktør er Peter Møller Lauritsen.
Av hotellets 373 rom er 38 rom innredet for bevegelseshemmede gjester, i samarbeid med Norges Handikapforbund. Hotellet kan nå bespise 2.000 gjester samtidig.

Vertikalt uttrykk
Sivilarkitekt Jan Eystein Hoel, Link Arkitektur forteller at hotellet er 150 meter langt.
– For visuelt å gjøre det kortere og mer balansert søkte vi et vertikalt uttrykk i fasadene. Samtidig skulle de eksisterende hotellromsfløyene smelte sammen med de nye til en ny helhet. Det ble funnet et mønster som tar opp i seg den ulike rombredden i ny og eksisterende fløy på en smidig måte. Vrimlearealet og restauranten har stor vindusarealer med utsikt ut i landskapet rundt hotellet, og aller best utsikt er det fra velværeavdelingen på toppen av hotellet, sier Hoel.

Totalrådgiver
Avdelingsleder Elisabeth Baird i Sweco Norge forteller at selskapet har hatt følgende fag: RIB, RIG, RIBr, RIAKU, RIVA og LARK.
– Quality Hotel Edvard Grieg ble prosjektert av Instanes AS på 80-tallet. Dette var en av forløperne til det som i dag er Sweco Norge, Region Bergen. Når hotellet nå skulle utvides, ble vi kontaktet av HENT. For oss har dette vært et svært spennende prosjekt, spesielt med tanke på at vi har vært inne allerede fra tidlig fase for å optimalisere prosjektet sammen med HENT, byggherre og bruker. Da HENT ble tildelt kontrakten som den foretrukne entreprenøren ble Sweco valgt til å være med som totalrådgiver, sier Baird.

Kjempefornøyd
CEO Tor Fredrik Müller i EGD Property sier at han er meget godt fornøyd med det ferdige hotellet.
– Det har vært en usedvanlig god byggeprosess og jeg er kjempefornøyd. Vi har hatt en prosjektleder vi har kunnet stole på, noe som er veldig viktig, sier Müller.
Müller berømmer Bergen kommune for rask saksbehandling.
– Vi signerte leiekontrakt i 2013 og avtale da at hotellet skulle stå ferdig i mai i år. Omregulering, prosjektering og bygging har skjedd på to år, med full drift i hotellet. Det har flinke folk hos arkitekten og hos rådgiverne mye av æren for. Vi har hatt vekst i omsetningen i byggeperioden, sier Müller.

Dialog viktig
Bergmann legger til at en viktig grunn til at prosjektet har lykkes er den åpne dialogen HENT har hatt med EGD Property og Choice.
– Vi har hatt flere store utfordringer, som veldig trang tomt og uforutsette grunnforhold på nordsiden av tomten. Den største utfordringen var å bygge og rehabilitere mens hotellet var i full drift. Det har vært viktig å gi gjestene god informasjon. Vi har også informert naboer om arbeidet og har hatt gode naboforhold. Alle faggrupper har vært i gang samtidig, noe som har krevd mye koordinering. Vi har hatt trimmet bygging, spesielt på romfløyene.
Da byggeaktiviteten var på topp var 120 personer med. Det er lagt ned cirka 175.000 arbeidstimer i prosjektet. Eneste skade med fravær er et kutt i en finger.
Müller sier at de gamle utelysene lå klare for bortkjøring da en nabo spurte om å få kjøpe dem.
– Det vi sparte på å slippe å betale for bortkjøring ga vi hjelpearbeidet etter jordskjevelet i Nepal, sier Müller.

Fem fløyer
Jes Bergmann sier at grunnen består av fjell. Mellom den eksisterende delen av hotellet og byggegropen ble det satt ned 145 permanente spuntrør med snittlengde på fem meter som ble fylt med betong. En fjernvarmeledning måtte legges om på grunn av utbyggingen.
Hotellet har en kjerne med lobby og resepsjon og fem fløyer av ulik lengde og høyde.
De nye romfløyene har bærende konstruksjon av betongsøyler og plattendekker. Konferansedelen har bærekonstruksjon av stål og lettak. Fasadene er kledd med kassetter av aluminium i hvitt og sølvgrått med et særpreget stående mønster. Fasadene på de eksisterende bygningsdelene er lektet ut ti cm og fylt med isolasjon.
Det er kalksteinsgulv i lobbyen, heltre parkett i restauranten, parkett på hotellrommene og tepper i publikumsområdene. I romfløyene er det en kombinasjon av betongvegger og lette gipsvegger. Det er betonghimlinger i hotellrommene og systemhimlinger ellers i bygget.

148 km kabler
Vinduene har en U-verdi på 0,8. Alle vinduer i den eksisterende delen er skiftet. Hotellet er trykketestet og har et luftlekkasjetall på 0,5 per time (kravet var 0,8). Apply TB har montert 148 km med kabler i hotellet.
De nye delene av hotellet er prosjektert og ført opp etter TEK10.
Oppvarming skjer med vannbåren varme (radiatorer i eksisterende del, via ventilasjon og konvektorer langs fasaden i ny del og i gulvet på badene) basert på fjernvarme. De nye delene av hotellet er i energiklasse B.
Hotellet har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. De nye delene er fullsprinklet, mens de eksisterende delene er brannseksjonert. Det er solavskjerming med zipscreens mot øst og sør.