Quadrum, E-bygget

Veidekkelogo

Veidekkelogo

Swecologo

Swecologo

Bravidalogo

Bravidalogo

Contigalogo

Contigalogo

Murisør

Murisør

LettTaklogo

LettTaklogo

Bergknapplogo

Bergknapplogo

MJA

MJA

Systemco

Systemco

I Kristiansand har første bygg i byens nye områdesatsing åpnet dørene. E-bygget er første byggekloss i å realisere Kristiansand-kunstner Kjell Nupens visjon for knutepunktet Quadrum.

Fakta

Sted: Kristiansand

Prosjekttype: Nybygg Næringsbygg

Bruttoareal: 8.500 kvadratmeter

Byggherre: Bane Nor Eiendom v/Quadrum

Byggherrerepresentant: Sweco

Totalentreprenør: Veidekke

Kontraktsum eks. mva.: 200 millioner kroner

ARK: A-Lab

LARK: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: Sweco l RIBR: l RIV vent: GK l RIVA:Norconsult l RIV rør: Nordic Heatsystems l RIE: Bravida

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: O.M. Sørli l Peling: Seierstad Pelemaskiner l Rivearbeider: Rive og knuseservice l Prefab Betong: Contiga l Stålarbeider: Metacon l Prefab Tak: Lett-Tak Systemer l Landmåler: Landmåler Sør l Rørlegger: Moi Rør l Elektriker: Bravida l Ventilasjon: GK Inneklima l Lås og beslag: Norlock l Heis: Schindler l Fasade/Blikkenslager: Ulstein l Glassfasader: Rubicon l Kjøkken: Metos l Maler: MJA l Mur og flis: Mur i Sør l Kjøkken: Studio Sigdal l Himling og innredning: Systemco l Rekkverk: Stokke Stål l Membranarbeider: IcopalTak l Grønne Tak: Bergknapp l Sikkerhetsvakt: Jernbaneservice Sør

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Nupen har vært toneangivende for prosjektet, og hans klargjørende tanker bidro nok til at politikerne falt for det valgte konseptet på Quadrum-tomten, men her har det vært mange flinke mennesker involvert. Det skal mer til enn visjoner for å lykkes med en komplisert regulering og et omfattende prosjekt på en krevende tomt, understreker prosjektdirektør for Quadrum, Nicolay Schreuder i Bane Nor Eiendom.

Quadrum-utbyggingen har vært planlagt lenge, og prosjektet ble først godkjent av bystyret i Kristiansand i 2013. Nå er det endelig fart i utbyggingen. Totalt skal området bygges ut med omtrent 40.000 kvadratmeter lokaler og med plass til mer enn 2.000 arbeidsplasser. Først ute er det såkalte E-bygget på hjørnetomten mellom jernbanen og motorveien.

– Det har vært krevende å klargjøre tomten, og første bygg ut i et transformasjonsområde som dette er ekstra utfordrende. Nå er det mye som skjer på én gang i en del av byen som har ligget i ro i lang tid. Det er både spennende og interessant, med mange kompliserte oppgaver som skal løses, påpeker Schreuder.

– Det nye bygget er lyst og luftig, og det er ingen rette vinkler. Bygningsfysikken her er helt annerledes enn hva man er vant til i Kristiansand, forteller han om E-bygget, som har 7.000 kvadratmeter kontorlokaler fordelt over åtte etasjer.

Solid samspill

Totalentreprenør Veidekke startet samhandlingsfasen med Bane Nor Eiendom i januar 2019. Entreprenøren involverte tidlig sine underentreprenører i samarbeid med byggherre for å finne ut hvordan et sprekt bygg på en utfordrende tomt kunne optimaliseres.

– Vi måtte finne gode løsninger på fasaden, råbygg og tett bygg samt optimalisere grunn- og fundamenteringsarbeidet. Det har vært samspillsmøter mot Kristiansand kommune, Statens vegvesen, Bane Nor og andre offentlige instanser. I slutten av 2019 bestemte Bane Nor Eiendom seg for å gå for utviklingen av Quadrum, og vi fikk kontrakten i starten av 2020, forteller prosjektleder Torbjørn Nordhagen i Veidekke.

Quadrum-tomten er eid av Bane Nor Eiendom, og ligger mellom E18 og Kristiansand jernbanestasjon.

Veidekke startet arbeidet på tomten sommeren 2020, og prosjektlederen forteller at det har vært nødvendig med tiltak for å stabilisere bygget på en utfordrende tomt.

– Området som Quadrum bygges på består av sand, humus og leire. Avstanden til fjell varierer i området. Ved bygg E er det over 100 meter ned til fjell. Bygget står på friksjonspeler med en gjennomsnittlig lengde på 50 meter, forteller han.

Omtrent 200 peler er rammet ned i grunnen under bygget, og sammen med en dyp kjeller skal dette ta opp alt av krefter som det nye bygget utsettes for.

Lett bygg

Foruten en plasstøpt betongkonstruksjon som utgjør en 2.000 kvadratmeter stor parkeringskjeller, har E-bygget fått en lettvektig konstruksjon med bæresystem i stål med hulldekker i etasjeskillene. Ytterveggene består av ytterveggselementer i tre som Veidekke selv har bygget under telt på plassen.

– Vi kjøpte en precut-løsning fra Optimera, bygde elementene under telt på byggeplassen og heiste dem inn i bygget fortløpende. Det har gitt oss en veldig bra løsning og som har gitt oss en god fremdrift på tett bygg, sier Nordhagen.

Prosjektlederen forteller at godt samarbeid med byggherre Bane Nor og med underentreprenørene på prosjektet har latt dem bygge i et godt tempo. Prosjektet har riktig nok blitt rammet av de spesielle utfordringene under koronapandemien, og til tider har de slitt med å få inn nok arbeidskraft. Enkelte leveranser har også blitt noe forsinket på grunn av pandemien.

– Belysning og heis har vært forsinket, men den leveransen som vi har slitt mest med, var granitt fra Kina. Den leveransen fikk elleve måneders leveringstid, sier Nordhagen.

Leveranse- og bemanningsutfordringer til tross, kan prosjektlederen fortelle at logistikken i prosjektet har vært god.

– Vi har involvert alle underentreprenører i fremdriftsplanen vår. Vi er også første bygg ute på Quadrum-området, så da vi startet opp, var vi alene på tomten. Dermed har vi hatt god plass. Nå har Bane Nor satt i gang to bygg til med Kruse Smith som entreprenør, men vi har hatt et godt samarbeid på tvers i utbyggingen, sier han.

E-bygget skal sertifiseres i Breeam, og prosjektet skal oppnå Very Good-karakter. Sorteringsgraden i prosjektet er så høy som 98 prosent. En ryddig og oversiktlig byggeplass har også bidratt til god HMS i prosjektet.

– Prosjektet har gått veldig bra. Vi har hatt omtrent 150.000 arbeidstimer, og vi har en H-verdi på null, forteller Nordhagen.

Byutviklingsprosjekt

Quadrum-prosjektdirektør Nicolay Schreuder er enig i at første byggetrinn i det spesielle utbyggingsprosjektet i Kristiansand har gått bra. Spesielt mener han det er gledelig at prosjektet har blitt gjennomført uten skadefravær.

– For oss i Bane Nor Eiendom er sikkerhet alltid prioritet nummer én. At prosjektet er gjennomført uten mannskapsskader og med helt ubetydelige feil og mangler ved overlevering, er vi stolte over. Når du setter opp et bygg av denne karakteren, må du gjøre alt ordentlig, og det er gøy at vi lykkes med et slikt bygg i det som er en by der vi ikke har realisert bygg i egen regi på svært lang tid, sier han.

Formen og fasadeuttrykket til det nye bygget, sammen med kommende byggetrinn gir en ikonisk ny plass i Kristiansand, og plasseringen like inntil togstasjon og bussknutepunkt gjør at Quadrum-byggene blir viktige bidrag til et mindre bilavhengig næringsliv i Agder-hovedstaden.

– Dette er et rent kommersielt prosjekt, og bygget er finansiert på vanlig måte, men på samme tid vil Quadrum-prosjektet bidra til å øke kollektivtrafikken og redusere bilbruken ved at vi samler arbeidsplasser ved kollektivknutepunktet. Det er gøy at vi kommer i gang med dette i Kristiansand også, sier Schreuder.

Grunn til å være stolte

Området mellom Quadrum-byggene skal beplantes og tilrettelegges på en god måte for gående og syklende.

– Her vil vi etablere en solfylt urban park som vil gi en helt ny dimensjon til det å vente på toget, eller bare oppholde seg i området og se livet suse forbi. Jeg tror mange vil få glede av det nye området, sier Schreuder.

Prosjektdirektøren takker styre og ledelse i Bane Nor Eiendom for å tro nok på prosjektet til å gi klarsignal på et tidspunkt med lav utleiegrad. Mesteparten av det åtte etasjer høye bygget er allerede utleid, og Schreuder forventer at hele bygget er 100 prosent utleid i løpet av året.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra leietakerne, er at bygget både fremstår bedre allerede fra første dag, og at det fungerer bedre enn de hadde sett for seg. Her er det glede og nesten ingen barnesykdommer som rår. Vi kjenner på en stor grad av stolthet over dette bygget. Det har også vært et godt nivå av samspill i alle ledd i prosjektgjennomføringen, og dette lagarbeidet gir oss også god grunn til å være stolte, sier Schreuder.


Flere prosjekter