Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Puddefjorden i Bergen ferdig rensket

Store deler av sjøbunnen utenfor Bergen er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Puddefjorden er det første av tre delområder som nå står ferdig med ny og ren bunn.

Det skriver rådgiver for prosjetet, COWI, i en pressemelding.

Kvikksølv fra gamle tannlegekontor, rester fra skipsverft og husmaling med PCB er noe av det som gjennom mange år har forurenset sjøbunnen utenfor Bergen.

Siden 2009 har COWI jobbet med prosjektet Renere havn Bergen for Bergen kommune, og nå nådde prosjektet sin første milepæl, ny og ren bunn i Puddefjorden.

Entreprenør på prosjektet er Peab Anlegg.

Skal vare i 1.000 år

Arbeidsomfanget for rensingen av den forurensede sjøbunnen i Puddefjorden favner et areal på totalt 500.000 kvadratmeter, hvis man inkluderer Forsvarsbygg og private eiendomshavere sine områder.

– Det vi gjør er at vi først fjerner søppel og skrot. Deretter føres et halvmeter tykt lag med masser av grovere stein og finkornet materiale ned, som silt og sand. Massene legger seg da som et lokk og isolerer forurensingen fra omgivelsene. Tildekkingen har tre funksjoner – det hindrer forurenset sjøbunn i å bli virvlet opp og spredt i miljøet, det hindrer at gravende dyr kommer ned i de forurensede massene og tar opp giften slik at det spres videre i næringskjeden, og det hindrer at vann som har tatt til seg vannløselige miljøgifter sprer seg. Modellering viser at disse løsningene vil vare i over 1.000 år, forteller miljøkoordinator for Renere Havn Bergen, Bjørn Christian Kvisvik fra COWI.

Ifølge pressemeldingen fra COWI viser målinger i den nye sjøbunnen i Puddefjorden gode resultater, og undervannsfoto viser at både fisk, krabber og hummer har funnet seg godt til rette på sin nye grunn.

Første etappe

Prosjektet benytter masser fra boring av tunneler med tunnelboremaskin (TBM) som tildekkingsmasse i sjøen, og TBM-prosjektet Ulriken tunnel fra Arna til Fløen i Bergen har, ifølge pressemeldingen, ført til store mengder masseoverskudd. Renere Puddefjord er det første prosjektet til å benytte TBM-masse til miljøtiltak i sjø, skriver COWI.

– TBM-masser har aldri blitt brukt til dette formålet tidligere. Denne typen masse er vanskelige å benytte i tradisjonell byggevirksomhet på grunn av høyt innhold av silt, men den er god til å isolere forurensning. COWI vurderte også TBM-masser som gode til å motstå erosjon fra båttrafikk og naturlige strøm i sjøen, og gjorde sammen med NGI/DNV GL vurdering av erosjonssikring av tildekkingen i prosjekteringen, forteller Kvisvik.

Puddefjorden er et av tre fjordryddingsprosjekter i Bergen.

– Dette er det første store prosjektet som er gjennomført i Bergen. Nå er Renere Puddefjord ferdig, så nå gjenstår Vågen og Store Lungegårdsvann. Her er fortsatt sjøbunnen svært forurenset. Vi har allerede utarbeidet risikovurdering og er i gang med det videre arbeidet, sier Kvisvik.