Kontraktssignering ved Geir Haveraaen, leder Bymiljøetaten Bergen kommune (til venstre) og Ivar Roland, administrerende direktør i Peab Anlegg. Foto: Peab

Peab etablerer ny sjøbunn i Puddefjorden

Peab Anlegg har fått i oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen kommune å rydde og fornye sjøbunnen i Puddefjorden. Kontrakten har en verdi på 126 millioner kroner.

Det skriver Peab i en pressemelding fredag.

Oppdraget omfatter, ifølge meldingen, å fjerne skrot fra sjøbunnen, mudring av enkelte områder, frakt av forurensede masser til deponi, tildekking av sjøbunn og erosjonssikring.

− Vi er veldig stolte og glade over få tildelt denne kontrakten, som handler om å sikre miljøet i Puddefjorden. I Peab Anlegg har vi god kompetanse innen feltet, og for oss er prosjektet interessant både fra et teknisk, miljømessig og samfunnsmessig perspektiv, sier administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

Scanner med drone

Oppdraget omfatter arbeider i Puddefjorden i Bergen kommune og Kollevågen i Askøy kommune. Arbeidene starter i slutten av juni, skriver Peab.

− Vi starter med å scanne sjøbunnen med drone. Deretter skal den ryddes for skrot. Vi etablerer en spylestasjon på Møhlenpriskaien der vi vil spyle rent skrotet fra den forurensede sjøbunnen, forteller Peabs prosjektleder Jan Vidar Lie.

Forurensningen i den gamle sjøbunnen skal isoleres under rene steinmasser. Massene føres kontrollert og skånsomt ned for å forhindre utlekking, slik at dyr som lever i og på sjøbunnen ikke skal komme i kontakt med forurensede masser, heter det i pressemeldingen.

− Tildekkingen av sjøbunnen foregår med masser etter tunnelboremaskinen som borer ut Ulrikstunnelen for Bane NOR. Disse massene blir kjørt med lastebil til den gamle fergekaien på Steinestø, lastet over på båt og levert på lekter på byggeplass, forklarer Lie.

220.000 kubikkmeter masser

Arbeidet med å etablere ren, ny sjøbunn i Puddefjorden vil pågå i halvannet år og er en del av Bergen kommunes prosjekt Renere havn.

− Vi ser fram til å jobbe sammen med Bymiljøetaten. Vi har en felles interesse av å finne optimale løsninger med tanke på miljøet, og ivareta naboene og de som ferdes i området når prosjektet pågår, sier Jan Vidar Lie.

I prosjektet skal totalt 450.000 kvadratmeter sjøbunn ryddes og tildekkes. Det vil gå med rundt 220.000 kubikkmeter TBM-masser fra Ulrikstunnelen, skriver Peab i pressemeldingen.