Psykiatrisenteret ved Sykehuset Levanger

<p>Foto: Berit Røflo Indgul</p>

Innenfor sykehussektoren skal det i årene fremover spesielt satses på nybygg for psykiatriske pasienter. I Levanger var det for kort tid siden offisiell åpning av deres nye psykiatrisenter.

Fakta

Sted: Levanger

Prosjekttype: Psykiatrisenter

Areal: 2.800 kvadratmeter

Byggherre: Helse Nord-Trøndelag

Prosjekt- og byggeledelse: Sykehusbygg

Kontraktsum eks. mva.: 99 millioner kroner

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt, Landskapsarkitekt: Link arkitektur

Rådgivere: RIB: Siv.ing. Danielsen l RIAku, Brann, VA og Vei: COWI l RIGeo: Multiconsultl ITB: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Rør, elektro, ventilasjon: Caverion l SD-anlegg og automatikk: Siemens l Lås og beslag: Bravida l Grunn- og utomhusarbeider: Kjell Lian l Tømrer- og takarbeider: Grande Entreprenør l Trapper, rekkverk, baldakiner: Midthaug l Maling og byggtapetsering: Enes og Olsen l Blikkenslager: Langnes og Bakkan l Innredninger: Otretek l Glass/aluminium: Daaland l Vinduer: Lian l Innerdører og systemvegger: SSC Joinex l Mur- og flisarbeider: Murmester Ketil Hansen l Solavskjerming: Hella Norge l Stålarbeider: Røra Mek Verksted l Branntetting/isolering: Firesafe l Heis: Heis1 l Stikking: Vitec l Ferdigbetong: Midt-Norsk Betong l Himlinger: Modulvegger l Byggvask: NRS l Prefab med stålbæring: Spenncon l Bærestål inngangsparti, platetak: Skanska Stålfabrikken l Betongsliping: Betongslipern l Inventar: Zystm

Det var helseminister Bent Høie (H) som klippet snoren til den nye sykehus-avdelingen, og få dager etter kunne de første pasientene flytte inn.

Planene for det nye psykiatrisentret startet for ti år siden da Helse Nord-Trøndelag – og deres overordnede, Helse-Midt – vedtok at det skulle bygges et nytt psykiatrisenter i tilknytning til Sykehuset Levanger. Først på tampen av 2015 ble investeringsbeslutningen tatt, og prosjektet kunne sendes ut på anbud i april 2016. Da hadde arkitektfirmaet LINK arkitektur utarbeidet et spektakulært forslag til hvordan bygget skulle bli.

Problematisk anbudsrunde

Det kom inn anbud fra fire entreprenørfirmaer, Veidekke, Skanska, HENT og lokale Byggmesteran fra Verdal. Det viste seg til byggherrens fortvilelse at alle anbud lå hele 20 prosent høyere enn budsjettert. Det mener prosjektleder Åge Rødde i det statlige Sykehusbygg, som har hatt det faglige ansvaret for bygget på vegne av byggherre, skyldes at prisene i Levanger-området ligger noe høyere enn i Trondheimsregionen.

Istedenfor å sende hele prosjektet ut på en ny anbudsrunde, ble Sykehusbygg enige med de fire entreprenørfirmaene at de sammen skulle gå gjennom hele prosjektet på nytt for om mulig å finne besparinger. 44 punkter i bygget ble gjennomgått, og da fasit skulle trekkes, hadde to av entreprenørene, Veidekke og Skanska, klart å kutte kostnadene med de samme 20 prosentene som i utgangspunktet var overskridelsene. I sluttfasen var det til slutt Veidekke som gikk seirende ut av anbudskonkurransen med en anbudssum på 99 millioner kroner, mens sluttoppgjøret til entreprenør ser ut til å ende på 112 millioner. Hele psykiatri-prosjektet koster derimot hele 224,5 millioner, men den summen omfatter langt mer enn nybygget som nå står ferdig.

Prosjektleder Veronica Lyså Knutsen i Veidekke og prosjektleder Åge Rødde i Sykehusbygg peker blant annet på disse forholdene som bidro sterkt til kostnadsreduksjonen:

Arealet i underetasjen ble halvert

Endring i ventilasjonssystemet – fra ett stort anlegg til flere mindre

Fasadebekledning endret fra bruk av kobber til aluminium

Vinyl i stedet for flisbelegg på badene.

Ferdig før planen

I oktober 2016 kunne omsider anbudsrunden avsluttes, og det ble ikke mer enn to måneder senere enn det den opprinnelige planen gikk ut på. Og i dag står bygget ferdig én måned tidligere enn først planlagt. I februar 2017 kunne Veidekke skrive under på byggekontrakten. Måneden senere var helseministeren på besøk for å ta et «spatak», og anleggsarbeidet kunne settes i gang.

Selve bygget har fått en karakteristisk utforming av LINK arkitektur. Fasaden på bygget har bare runde kanter - det samme gjelder innendørs. Hele fasaden er kledd med mørkebrune aluminiumsplater. Bygget består av en rekke oppholds- og møterom, og 34 sengeplasser. De fleste psykiatripasienter er i motsetning til somatiske pasienter ikke sengeliggende. Derfor er behovet for gode oppholds- og aktivitetsrom spesielt viktig i et spesialsykehus som dette.

Psykiatrien setter også andre krav til bygningene enn tradisjonelle sykehus. Fare for selvskading, og skade på personell, er her større enn på vanlige sykehus. Det har ført til spesielle materialvalg som sterke veggskiller som består av finérplater og doble gipsplater. Trelags vinduer har ekstra forsterkninger fra innsiden, og ikke fra utsiden som er det vanlige. Toalett, dusj og servanter er ekstra robuste for å hindre at de skal bli ødelagt. Det samme gjelder dørklinker.

Bygget er bygd etter Tek17-kravene, og det er benyttet 25 centimeter steinull som isolasjon i ytterveggene. Energi til oppvarming får bygget fra hovedsykehuset som ligger bare noe få meter unna. Der brukes det fortsatt olje som energikilde – så lenge det er tillatt. Varmen i bygget er vannbasert med gulvvarme og radiatorer og med innslag av el-varme i enkelte rom.

Overraskelser i grunnen

Selve bygget er reist på jomfruelig mark, og det dukket opp noen overraskelser for Veidekke og maskinentreprenørfirmaet Kjell Lian AS fra Levanger, som hadde kontrakten på graving og masseflytting. Under grunnen fant de restene av to gamle bygg som i sin tid hadde gitt plass for sykepleiestudentene i Levanger. Grunnarbeidene var ferdig i april måned, og selve byggearbeidene kunne starte en liten måned senere. I oktober i fjor kunne Veidekke melde om tett bygg, og installasjons-arbeidene kunne ta til.

Veidekke har selv hatt ansvaret for alt betongarbeid med plasstøpt grunnflate. Hele bygget er på 2.800 kvadratmeter. Etasjeskillerne er prefabrikkerte hulldekker, levert av Spenncon i Verdal. Underetasjen består av tekniske rom, garderober for de ansatte, og kommunikasjonssenter for IKT-anleggene for hele sykehuset. Første etasje inneholder inngangsparti og resepsjon, samt pasientrom, undersøkelsesrom, medisinrom, dagligstuer og aktivitetsrom fordelt på fire ulike seksjoner med tanke på ulike pasientgrupper. I første etasje er det 24 pasientrom - alle enerom.

I andre etasje er det ti pasientrom. Her er det også en egen avdeling for alderspsykiatri. Flere oppholds- og aktivitetsrom finner man også her. Begge etasjer har vegger utstyrt med eikepanel. Den kunstneriske utsmykningen inne i bygget består i hovedsak av stein av ulike størrelser og utforminger som er montert på flere av veggene i bygget.

Rehabilitering av nabobygg

Utbyggingen av psykiatrisentret i Levanger er ikke ferdig med dette nybygget. Nærmeste nabo er det gamle senteret som består av fem paviljonger, og som ble bygd i 1980. De er nå under oppussing og full renovering. Dette er en egen entreprise som entreprenørfirmaet FuglesangDahl i Steinkjer har ansvaret for, mens NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) og Caverion har kontrakten på henholdsvis el-installasjoner og VVS. Dette prosjektet skal stå ferdig neste sommer og vil gi 50 nye sengeplasser. Også den tidligere sykepleierhøgskolen Arken, som ligger i umiddelbar nærhet, skal bygges om og bli en del av de nye psykiatrikomplekset.

I det nye sykehuset er det Caverion som har stått for all teknisk installasjon. Kontrakten på tømrerarbeidene var det Verdalsfirmaet Byggmester Grande som fikk. Mens byggingen av det nye sykehuset var i full gang, ble Byggmester Grande, kjøpt opp av Veidekke, uten at det fikk noen betydning for kontraktsforholdene.

Til sammen har 80 personer på det meste vært engasjert med nybygget, og det er ikke meldt om noen HMS-skader med fravær, opplyser prosjektleder Veronica Lyså Knutsen. En spesiell utfordring har vært at byggevirksomheten har vært gjennomført noen få titalls meter fra hovedsykehuset. Det førte til krav om at det ikke kunne forekomme støyende byggearbeid mellom klokken 07 og 19 hver dag.

Det nye sykehuset får om lag 200 arbeidsplasser.


Flere prosjekter