Prosjektstyrer - Seksjon Utbygging

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Det jobbes tverrfaglig og innbyggernes behov settes i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.

FirmaVestfold og Telemark fylkeskommune
FylkeVestfold og Telemark
StedSkien eller Seljord
Søknadsfristsnarest

Ønsker du å bidra til profesjonell gjennomføring av prosjekter innenfor samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune?

Om sektorområdet Samferdsel, miljø og mobilitet:

Sektorområdet har ansvar for fylkesveier, kollektivtransport, skoleskyss, løyver, tilrettelagt transport og bypakker. Sikker, effektiv og bærekraftig transport av folk og gods står i fokus. I dette arbeidet vektlegges grønn omstilling, og sektoren skal være en pådriver i arbeidet med å få ned utslippene og legge om transportsektoren i en mer klima- og miljøvennlig retning.

Om seksjon Utbygging:

Seksjon for utbygging er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av veiprosjekter på fylkesveinettet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Prosjektene er både store og mindre utbyggingsprosjekter, også innenfor bypakkene, alt fra mindre punktutbedringer til gang- og sykkelveier og større veiprosjekter.

Som følge av et økt antall både pågående og kommende prosjekter, søker seksjon Utbygging nå å styrke sin organisasjon med en motivert, strukturert og løsningsorientert Prosjektstyrer.

Om rollen:

Du vil bli en del av et kunnskapsrikt og positivt miljø med varierte og spennende oppgaver. I rollen som prosjektstyrer vil du bistå og støtte prosjektledelsen på en slik måte at gjennomføring av både enkeltprosjekter og den totale prosjektporteføljen fremstår som profesjonell.Du vil også få muligheten til å bidra til utvikling av avdelingen basert på dine erfaringer og kompetanser.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder for stillingen:

 • Som prosjektstyrer vil du bistå prosjektledere og seksjonsleder (prosjekteier) med styring, oppfølging og rapportering av enkeltprosjekt og samlet for en større portefølje.
 • Aktivt bistå prosjektlederne og prosjekteier i styring av enkeltprosjekter og en portefølje av fylkesveiprosjekter
 • Bistå i arbeidet med utarbeidelse og vedlikehold av prosjektenes styrende dokumenter
 • Ivareta rollen som dokumentcontroller, herunder sikre riktig lagring og arkivering av prosjektmaterialet
 • Bistå med utarbeidelse av beslutningsunderlag i forbindelse med politisk saksbehandling, samt oppfølging av politiske vedtak for prosjektporteføljen
 • Vedlikeholde, videreutvikle og følge opp systemer og rutiner for prosjektstyring knyttet til fylkeskommunens prosjektmodell
 • Koordinere rapportering av prosjektporteføljen
 • Koordinere budsjettinnspill til sektorledelsen
 • Bistå i arbeidet med kontinuerlig utvikling av verktøy, struktur og forbedringer av arbeidsmetodikk og rutiner

Avhengig av din erfaring og kvalifikasjoner kan rollen også innebære et utvidet ansvar innenfor områder som: Prosessdriver og rådgiver innenfor økonomi-, usikkerhets-, og fremdriftsstyring, faglig ledelse av andre prosjektstyrere/-økonomer.

Hvilken bakgrunn, kompetanse og erfaring ønsker vi fra deg?

 • Du har relevant høyere utdannelse innen økonomi, administrasjon eller teknisk utdannelse med økonomisk tilleggsutdanning. Relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Du har erfaring med bruk av prosjektstyringsverktøy med tids- og kostnadsoppfølging av bygg-/anleggsprosjekter
 • Det vil være en stor fordel om du har kjennskap til Lov om offentlig anskaffelser og offentlig forvaltning, samt ulike kontraktsformer knyttet til anskaffelser
 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk muntlig og skriftlig
 • Du har tilstrekkelig digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger
 • Kjennskap til kommunal økonomistyring er ønskelig

Hvem er du og hva driver deg?

 • Teamarbeid er din foretrukne form for å løse oppgaver best mulig, men du evner også å jobbe godt selvstendig
 • Du takler utfordrende oppgaver og er utpreget strukturert med evnen til å holde i mange pågående prosjekter samtidig uten å miste kontrollen
 • Du innehar evnen til å jobbe systematisk og å prioritere arbeidsoppgaver
 • Du er selvstendig, fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du evner å kommunisere med mange ulike mennesker fra ulike fagdisipliner og miljøer på en konstruktiv og serviceinnstilt måte
 • Du tar initiativ og er på tilbudssiden når oppgaver skal fordeles

Hva kan vi kan tilby:

En spennende og variert stilling med svært ordnede arbeidsforhold og et stort støtteapparat rundt deg. Du blir en del av et team med engasjerte og kunnskapsrike kolleger som vil deg vel og du vil få anledning til å påvirke innholdet i din egen stilling. Dine kompetanser og erfaringer vil være etterspurt og bli lyttet til med stor interesse. Det er høyt under taket og kulturen er typisk teamorientert. Det vil være muligheter for utvikling gjennom kursing og andre kompetanseløft. Arbeidsdagen er 7,5 timer med fleksitid. Ellers tilbys konkurransedyktig lønn og betingelser, samt pensjonsordning i KLP.

Arbeidssted: Skien eller i Seljord.

Er dette sjansen du har ventet på?

Les mer her:

Samferdsel og mobilitet: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/

Seksjon Utbygging: https://www.vtfk.no/meny/tjenester/samferdsel/veiprosjekter

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Senior Rådgivere i Dfind Executive Atle Sæther på telefon 91 91 39 99 evt. atle.sather@dfind.no, eller Advisor Search Ingrid Høie Hansen på telefon 99034231 evt. ingrid.hoie.hansen@dfind.no. For å komme i betraktning må du benytte «søk her» knappen i annonsen. Søknader behandles fortløpende og vil bli behandlet strengt konfidensielt.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, iht. offentlighetsloven § 25.

Søk stilling