Prosjektsjef

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

FirmaAvinor
FylkeTroms
StedTromsø lufthavn
Søknadsfrist07.05.2018

Vil du være med å bygge fremtidens flyplasser?

Vi søker nå etter prosjektsjef for planlagt terminalutvidelse på Tromsø Lufthavn. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2022/2023.

Som prosjektsjef i Utbygging vil du ha det daglige ansvaret for prosjektet innenfor alle prosjektets målsettinger og for oppbygging, ledelse og utvikling av prosjektorganisasjonen. I dette ligger blant annet ansvar for å implementere nødvendige strategier og styrende dokumenter som sikrer en profesjonell utvikling og styring av prosjektet.

Når prosjektet er sluttført, vil du gå over i en stilling som Senior prosjektleder i Utbygging og ivareta utbyggingsprosjekter etter nærmere avtale. Som prosjektsjef vil du rapportere til Utbyggingssjef.

Arbeidsoppgaver:

 • lede prosjektet fra forprosjektfase til internt eierskifte
 • gjennomføre entreprisekontrakter, fra utarbeidelse av kontraktstrategi til sluttføring
 • organisere prosjektet med byggeledelse
 • samordne alle aktiviteter i prosjekteringsfase og gjennomføringsfase
 • samarbeide med interne og eksterne premissgivere
 • utarbeide og følge opp prosjektbudsjett og tidsplaner
 • gjennomføre og følge opp risikoanalyser
 • forestå anskaffelser iht. lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter
 • utarbeide og følge opp prosjektadministrative bestemmelser og rutiner, herunder SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) og KS (kvalitetsstyring og –sikring)
 • gjennomføre og følge opp usikkerhetsanalyser (usikkerhetsstyring)
 • gjennomføre og følge opp risikoanalyser (Risk Management)
 • ivareta alle krav i relevante lover og forskrifter, herunder bestemmelser knyttet til arbeidslivskriminalitet

Kvalifikasjoner:

 • høyere teknisk utdanning på master- eller bachelornivå
 • meget god kjennskap til prosjektmetodikk
 • god erfaring fra å lede andre personer
 • lang og bred erfaring fra ledelse av store, komplekse bygge- og/eller anleggsprosjekter
 • meget god kjennskap til relevante lover og forskrifter knyttet til gjennomføring av prosjekter, herunder lov og forskrift om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften.
 • erfaring og kunnskap innen kontraktledelse for entrepriser, tjenester og leveranser
 • gjennomført tilleggsutdanning i prosjektledelse
 • erfaring fra koordinering av framdrift og oppfølging på store og komplekse prosjekter
 • erfaring fra ledelse av prosjekter gjennomført på operativ lufthavn er en fordel

Personlige egenskaper:

 • åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
 • gode lederegenskaper
 • etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd
 • analytisk, målbevisst, selvstendig, strukturert, ryddig og lojal til beslutninger
 • god motivator med gode samarbeidsevner
 • gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig
 • evne og vilje til å følge prosedyrer og arbeidsbeskrivelser

Vi kan tilby

 • konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • gode velferdsordninger
 • arbeidssted vil være Tromsø lufthavn
 • stillingen innebærer reisevirksomhet

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre tlf 90892522 eller Øystein Malme tlf 40403554.

Søk stilling

Vis flere stillinger: