Prosjektsjef Venjar-Langset - Bane NOR SF

Bane NOR SF vil ha ansvar for fremtidens jernbanenett. I et mer moderne, effektivt og miljøvennlig transportsystem vil jernbanen bære en langt større del av transporten i Norge. Det krever en kraftig utbygging av den nasjonale infrastrukturen for jernbane, kombinert med en god og effektiv drift av jernbanenettet. Som et ledd i dette arbeidet er ansvaret for jernbaneinfrastruktur og jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, samlet i et nytt infrastrukturforetak som skal være i full operativ drift fra 1. januar 2017. Bane NOR eies av Samferdselsdepartementet og vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre vil Bane NOR ha ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Foretaket vil få ca. 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo. I 2016 er det bevilget i overkant av 18 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 milliarder kroner til prosjektinvesteringer.

Firma Bane NOR
FylkeAkershus
StedEidsvoll, evt. Oslo
Søknadsfrist08.01.2017

 Prosjektsjef skal lede prosjektet med å bygge dobbeltspor Venjar - Langset fra detaljplanfasen til prosjektet er ferdig bygget og overlevert. Det er etablert en prosjektorganisasjon på Eidsvoll. I prosjektfasen vil det være hensiktsmessig å samarbeide tett med eksisterende prosjekter på Dovrebanen blant annet ved felles ressurser. 

Stasjoneringsstedet er Eidsvoll, alternativt Oslo. 

Vi søker en erfaren prosjektsjef med allsidig fagbakgrunn, gjerne fra større infrastrukturprosjekter. 

Stillingen rapporterer til prosjektdirektør Utbyggingsprosjekter Øst og inngår i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver

 • Totalt ansvar for lede og styre jernbaneprosjektet
 • Ansvar for å bemanne og organisere prosjektet på en optimal måte
 • Sørge for at alle oppgaver gjennomføres
 • Gjennomføre nødvendige analyser inklusiv sikkerhetsrelaterte analyser
 • Ansvar for budsjett og fremdrift
 • Ansvar for kontrahering, prosjektering, bygging, overlevering og sluttdokumentasjon
 • Ansvar for at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i prosjektet etterfølges, herunder også RAMS, SHA og HMS
 • Arbeidsgiver- og personalansvar
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagområder
 • Minimum syv års erfaring som prosjektleder i større prosjekter (gjerne jernbanerelatert)
 • Erfaring med bygging av effektive team
 • Dokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaver
 • Utmerket muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett av de skandinaviske språkene, og på engelsk
 • Bygg og anlegg
 • Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv***
 • Du er løsningsorientert, strukturert og nøyaktig. Du har evne til å lede og inspirere. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du har evne til strategisk tenkning og handling.
 • Engelsk
 • Norsk

 • Reisevirksomhet: noe reisevirksomhet må påregnes

Søk stilling

Vis flere stillinger: