Prosjektledere

Betonmast Selvaagbygg er en del av Betonmast konsernet som består av 16 selskaper lokalisert i store deler av Sør-Norge samt i Sverige.

Betonmast Selvaagbygg omsatte i 2015 for 665 MNOK, og samlet omsetning i konsernet var i overkant av 4,1 MRD NOK. Konsernet har om lag 800 medarbeidere hvorav 180 har sitt daglige virke i Betonmast Selvaagbygg.

Betonmast Selvaagbygg er blant landets mest erfarne boligdesignere og -entreprenører.

Vår unike modell med prosjektering og produksjon i sammen hus, gir oss muligheten til å tilby våre byggherrer hjelp fra byggeklar tomt til innflyttingsklare boliger.

Firma Betonmast Selvaagbygg
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Vi er opptatt av å skape, og gjennomføre gode prosesser sammen med våre kunder, med minimalt byråkrati. Vi har en firmakultur som preges av drive, samarbeid, prosjekter, lønnsomhet og stolthet. God struktur, god samhandling og «drive» gjennom alle faser er avgjørende for vellykkede prosjekter hos oss.

Vi har stor pågang av store boligprosjekter, og vi søker nå 2 prosjektledere som vil:

 • Rapportere direkte til daglig leder i Betonmast Selvaagbygg
 • Ha stor påvirkning på viktige beslutninger i prosjektet
 • Ha ansvar for valg av underleverandører og innkjøp til prosjektet
 • Jobbe tett sammen med anleggsleder og prosjekteringsleder på byggeplass
 • Ha ansvar for økonomi, fremdrift og ressursplanlegging
 • Ha personalansvar for prosjektets medarbeidere
 • Sørge for at kontraktens forutsetninger og Betonmast gjeldende rutiner blir kjent og gjennomført i organisasjonen
 • Gjennom prosjektets ledere sørge for at produksjonen utføres i henhold til krav om kvalitet, tid, helse, miljø og sikkerhet.
 • Være kundens kontaktperson og sørge for god dialog gjennom hele prosjektet

Dette er noen av de viktigste ansvarsområdene og oppgavene i stillingen. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Ønsket bakgrunn er bachelor- eller masterutdannelse innen bygg og anlegg, eller teknisk utdannelse med relevant erfaring. Du bør ha erfaring fra boligbygging, og ha jobbet med offentlige instanser og byggherrer tidligere.

Stillingene er lokalisert på vårt hovedkontor i Oslo.

Vi tilbyr:

 • Være med å utvikle Norges mest ekspansive entreprenør
 • En sterk firmakultur: Drive, samarbeid, prosjekter, lønnsomhet og stolthet
 • Jobb i et selskap som fokuserer på inntjening og ikke på byråkrati
 • Et sosialt konsern som har fokus på kulturbygging gjennom om samlinger og kurs
 • Utdanning og kurs på Betonmast skolen som er utarbeidet for å utvikle de ansatte
 • Konkurransedyktige betingelser, god bonusordning og medeierskap
 • Hyggelig og uformell atmosfære
 • Gode HMS og KS rutiner
 • Et sted hvor måloppnåelse og gode resultater feires
 • Et sted du vil trives

Spørsmål om stillingen

Georg Torjusen

Managing Partner hos rådgiver Con Moto

Telefon 970 05 909

Merethe Lie Bråthen

HR-sjef

Telefon 905 55 087

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: