Prosjektleder NTNU Campussamling Strategisk ledelse


Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist26.05.2021

Statsbygg er best på «Bygg med mening» og vi ser etter en erfaren prosjektleder som vil være med å utvikle og gjennomføre prosjektene våre.

Byggherreavdelingen har ansvaret for byggeprosjekter og ivaretar statlige krav til blant annet miljø, arkitektur og estetikk i all prosjektgjennomføring. Avdelingen består av flere seksjoner rettet mot ulike fagdepartement. Byggherre har til enhver tid flere prosjekter i aktivitet i ulike faser, og det er nå behov for en dyktig person med mye erfaring innen prosjektledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å sørge for utøvelse av design to cost i alle rådgiverkontrakter
 • Ansvar for å sørge for etterlevelse av SB gjennomføringsmodell i alle rådgiverkontrakter (sørge for at vi jobber riktig med riktig nivå til riktig tid)
 • Ansvar for kvalitetsgjennomgang av programmering og arealkategori / omfang ihht prosjektets målbilde
 • Ansvar for kvalitetsgjennomgang av prosjekteringsprinsipp ihht prosjektets målbilde
 • Samhandling på tvers av fag og styring/kontroll ihht oppdragsbrev og styringsdokument

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor byggfag, tekniske fag eller arkitektur
 • Erfaring med prosjekter hos store offentlige byggherrer
 • Du har gjennomført milliardprosjekt med design to cost
 • Du har hatt rollen som PGL i minst to store prosjekter
 • God kompetanse i prosjektstyring (plan- og kostnadsstyring) og usikkerhetsstyring
 • Erfaring med samspillsprosjekter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet, strukturert og god til å planlegge
 • Du er resultatorientert
 • Du er god på å bygge relasjoner, og en god representant mot kunder og samarbeidspartnere
 • Du er beslutningslojal
 • Meget gode egenskaper innen strategiske ledelse og endringsledelse
 • Du er proaktiv og ser løsninger

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Stillingen lønnes som sjefingeniør fra kr. 800.000,- til kr. 1.000.000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse
  Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån

Kontaktinformasjon

Linda Sunde Eriksen

avdelingsdirektør

975 25 343

Søk stilling

Vis flere stillinger: