Prosjektleder for Ocean Space Center i Trondheim

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Eiendomsavdelingen ivaretar strategisk eierstyring, forvaltning og utvikling av NTNUs eiendommer og bygningsmasse. I tillegg har vi ansvar for strategisk arealstyring, inkludert all innleie og utleie av arealer. Avdelingen har også ansvaret for koordinering av arbeidet med NTNUs miljøambisjon. Eiendomsavdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Firma NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist22.09.2019

Ocean Space Center er fremtidens nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene. Senteret vil ha stor betydning for Norge som havnasjon. Ocean Space Centre skal drives av NTNU og SINTEF, og vil erstatte dagens marintekniske senter på Tyholt i Trondheim. Planlegging og utbygging skal gjennomføres med Statsbygg som byggherre.

NTNU søker nå etter erfaren prosjektleder i fast 100 % stilling i rollen som felles prosjektleder for NTNU og SINTEF. Prosjektleder rapporterer til leder av styringsgruppen for prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet i forprosjekt og utbyggingsprosjekt på vegne av NTNU og SINTEF – sikre at definerte mål, krav og leveranser blir realisert.
 • Prosjektledelse, prosjektutvikling, framdriftsstyring, økonomistyring og kvalitetssikring i tett samarbeid med Statsbygg.
 • Pleie nettverk og relasjoner med beslutningstagere og sentrale kontakter ved NTNU og SINTEF (ledelse, professorer, forskere)
 • Løpende forberede beslutningsinformasjon og rapportering til styringsgruppen. Gjennomføre beslutninger fattet i styringsgruppen.
 • Operativt samspill med ledelse og relevante miljøer i SINTEF Ocean, øvrige SINTEF institutter og NTNUs fagmiljøer
 • Ved eventuell periodevis lav aktivitet i prosjektet vil det bli arbeidsoppgaver som prosjektleder i andre prosjekt ved NTNU.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på mastergradsnivå, gjerne innen tekniske fag. Erfaring fra ledelse av store byggeprosjekter kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring fra store byggeprosjekter, samt prosjektledelse i sammensatte prosjekter med bred kontaktflate
 • Erfaring med strategiutvikling og - gjennomføring, herunder sikre forankring hos kunder, brukergrupper og beslutningstakere
 • God organisasjonsforståelse gjerne fra universitets- og forskningsmiljøer eller prosjektorienterte virksomheter
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

Det er fordel med erfaring fra og nettverk innen havindustrier, som for eksempel olje og gass, maritim eller sjømat.Det er fordel med erfaring fra prosjekter med flere interessenter og statlig finansiering.

Personlige egenskaper

 • Du har et strategisk blikk med evne til å se totalitet og helhet
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter og evner å avdekke ønsker og behov hos oppdragsgivere
 • Evne til å se ulike perspektiver (interne og eksterne)
 • Du er god til å finne løsninger og se muligheter
 • Du er strukturert, systematisk og ryddig
 • Du er fleksibel med gode kommunikasjonsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes som prosjektleder (1113), normalt fra kr 800 000 til kr 1 000 000 brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til eiendomssjef Lindis Burheim, tlf 95054662, epost lindis.burheim@ntnu.no og Search House v/Eilif Solem tlf 99 22 02 02, epost solem@searchhouse.no eller Rune Presthus tlf 986 32 571, epost: presthus@searchhouse.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknaden merkes med referansenummer: 59/19

Søk stilling