Prosjektleder drift/vedlikehold

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region sør
FylkeVestfold
StedTønsberg
Søknadsfrist08.11.2015

Ved Statens vegvesen Region sør er det ledig stilling som prosjektleder for drift/vedlikehold ved vegavdelingen i Vestfold. Kontorsted er i Tønsberg

I tillegg til å lede prosjektet inngår prosjektlederen i vegavdelingens ledergruppe med ansvar for ledelse og utvikling av hele avdelingen. Du rapporterer til avdelingsdirektør for vegavdelingen.

Ansvar og oppgaver

All drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Vestfold fylke er organisert som et prosjektog er byggherrestyrt . Vi driver ikke egenproduksjon innenfor fagområdet . Du vil få ansvar for alle drift/vedlikeholdsoppgaver i hele fylket. Prosjektet håndterer en årlig portefølje på om lag 3- 400 millioner kroner. Prosjektet har om lag 12 engasjerte medarbeidere. Ansvaret vil i hovedsak omfatte følgende arbeidsområder:

 • Utvikling, kontraktsinngåelse av oppfølging av driftskontrakter overfor private entreprenører
 • Gjennomføre asfalt- og vegmerkingsoppgaver, herunder oppfølging av entreprenører og utarbeidelse av årlige asfaltprogram
 • Ansvar for å planlegge og utføre vedlikeholds- og oppgraderingsprogram
 • Fullt budsjett og resultatansvar.
 • Utbredt kontakt med entreprenører og bransjeorganisasjoner
 • Tett og nært samarbeid med Vestfold fylkeskommune som vegeier for fylkevegene
 • Personalansvar for prosjektets medarbeidere og ansvar for daglig oppfølging og langsiktig utvikling av disse.
 • Etter nærmere avtale være stedfortreder for avdelingsdirektøren

Utover dette vil det være nær kontakt mellom prosjektet og regionkontoret og det forventes at du også bidrar i utviklingen av fagområdet i hele Region sør bl. a ved aktiv deltakelse i regionale, faglige nettverk.

Kvalifikasjonskrav

Du har utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Omfattende og relevant ledererfaring eller erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Det er ønskelig med erfaring innen ledelse og fra entreprenør eller offentlig virksomhet innenfor fagområdet. Det er ønskelig med god kjennskap til bransjen og god kontaktflate innen sektoren. Du må ha god kontrakt- og entrepriseforståelse. Erfaring fra offentlig virksomhet er en fordel og vil vektlegges. Vi ser etter en person med god faglig innsikt og med forståelse for samhandlingen mellom byggherre og entreprenør.

Videre vektlegger vi

I Statens vegvesen ønsker vi å være profesjonelle, fremtidsrettede og inkluderende. Som leder av seksjonen er det viktig at du:

 • Har evne til å tenke fremtidsrettet. Vi ønsker at du er fremoverlent , utviklings- og løsningsorientert
 • Kommuniserer og samhandler godt både internt og eksternt. Det innebærer også å ha evne til å lytte, være empatisk og forståelsesfull samtidig som du må ha en tydelig lederstil
 • Engasjerer medarbeidere og samarbeidspartnere. Med dette mener vi at du bør ha evnen til å inspirere, motivere og være støttende

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere. Fokuset på endringsledelse vil være sentralt fremover.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Egne lederutviklingsprogram
 • Introduksjonsprogram
 • Fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Avdelingsdirektør Tore Kaurin på telefon 90725234.

Søk på jobben her

Vis flere stillinger: