Prosjektleder / Controller / Byggeleder / Energirådgiver

Nesodden kommune er en grønn halvøy i Oslofjorden, med kort vei til både natur og storbyliv. Kommunen har unike kvaliteter i form av skog, strand og fjord, og et rikt kunst- og kulturliv. Nesodden er en kommune i vekst som satser på samfunns- og næringsutvikling. Kommunen har omkring 1300 ansatte, som sørger for gode tjenester til våre 20.000 innbyggere.

Vi arbeider for et likeverdig og inkluderende samfunn, som åpner for deltakelse og engasjement hos innbyggerne. Kommunen skal være sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig, og har som mål å være foregangskommune innen miljø- og klimaarbeid. I Nesodden kommune jobber medarbeidere og ledere sammen for at kommunen skal være en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. Kommunen tilbyr spennende og trygge jobber, med muligheter for faglig utvikling.

Sammen skaper vi det gode livet!

FirmaNesodden kommune
FylkeAkershus
StedNesoddtangen
Søknadsfrist28.04.2024

Nesodden kommune er i utvikling og står foran omfattende og spennende prosjekter. Det skal rehabiliteres og oppføres nye store, komplekse formålsbygg over de neste årene.

Prosjektavdelingen ligger i Virksomhet Eiendom og består av et lite miljø med sterkt motiverte og faglig sterke personer med prosjektledelses-, prosjekterings- og byggeteknisk bakgrunn. Jobben omfatter utstrakt samarbeid med interne og eksterne miljøer under planlegging og gjennomføring av prosjekter, og stiller krav til samarbeidsevne og forståelse for medvirkningsprosesser.

Prosjektavdeling ivaretar oppgaver fra konseptvalg til overtakelse, fra prosjektering til byggeledelse på nybygg og eksisterende bygg, energirådgivning og -kartlegging, HMS/SHA planer, og controlling.

Til våre byggeprosjekter vil vi ansette nye medarbeidere med følgende fokus: Prosjektledelse / Energirådgivning / byggeledelse / Prosjektkoordinator / Controller / Juridisk kompetanse.

Vi er ute etter deg som leder prosjekter på godt faglig og organisatorisk grunnlag, som tar høyde for komplekse beslutningsprosesser og forskjellige interessenter. Samtidig skal du som prosjektleder ha fokus på det grønne skifte, og jobbe målrettet mot gode energiløsninger, automasjon, og effektive klima- og miljømessige bygg. Du må kunne produsere saksdokumenter som gir grunnlag for beslutninger i prosjektstyringsgrupper og politiske styrer og samarbeide med kommunes fagmiljøer innen økonomi, plan og miljø.

Vi er også ut etter deg som koordinerer aktiviteter i og mellom flere prosjekter internt og eksternt, eller deg som kan prosjektstyring / controlling, eller anskaffelses- og kontraktsstyring.

Arbeidsoppgaver

Du vil gå inn i en meget spennende, men også utfordrende stilling i et miljø med bred kompetanse. Nesodden er i endring og trenger lagspillere som bidrar til vekst og utvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjekt- og byggeledelse nybygg og rehabiliteringsprosjekt
 • Strategisk arbeid
 • Utvikling og styring av et prosjekt fra A-Å
 • Pådriver for utvikling av ENØK-tiltak og alternative energikilder
 • Utarbeide tilbud og følge opp entreprenør
 • KS kontroll i prosjekt
 • Utarbeide HMS/SHA planer
 • HMS/SHA koordinator utførelse
 • Bistå med byggesøknader
 • Prosjektstyring ut fra økonomisk perspektiv, selvstendig økonomioppfølging

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på nivå master, bachelor innen byggfag, økonomi eller andre relevante fagområder
 • Realkompetanse med relevans for oppgavene (Prosjektkoordinator)
 • Erfaring som byggeleder/prosjektleder på nybygg og rehabiliteringsprosjekter
 • Har en god kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktisk tilnærming til faget
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor er ønskelig
 • God økonomisk og juridisk forståelse
 • God digital kompetanse innen faget
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er først og fremst en Teamplayer, samarbeidsvillig og løsningsorientert
 • Du er analytisk, fremoverlent og har mye energi
 • Du har faglig og personlig autoritet og integritet
 • Du er målrettet med sterk gjennomføringskraft
 • Du inspirerer, er en motivator og en mediator
 • Du er tillitsvekkende, trygg og selvstendig

Vi tilbyr

 • Et spennende tverrfaglig miljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og hyggelige kolleger - et godt team
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Ulykkesforsikring også i fritiden
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Frank Ueberfuhr (Nesodden kommune)

Tlf: 904 04 342

Søk stilling

Vis flere stillinger: