Prosjektleder bussanlegg

Ruter AS er administrasjons-selskapet for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, som planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikktilbudet.Aksjonærene er Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %), og Ruter er deres kompetanseorgan for kollektivtrafikk.Årlig foretas det opptil ca 400 millioner reiser med Ruters transportmidler, noe som tilsvarer 55 % av kollektivtrafikken i Norge. T-bane, buss, trikk og båt sørger for effektiv og miljøvennlig transport og bidrar til å gjøre hovedstadsområdet til et attraktivt område å bo, arbeide og feriere i. Vi har som mål å få flere til å reise kollektivt.Ruter er en viktig samfunnsaktør og vårt arbeid påvirker hverdagen til veldig mange mennesker. Vi har stor respekt for oppgaven og et stort engasjement for jobben vår.Ruter har 350 ansatte, en omsetning på ca 8 milliarder og holder til i trivelige lokaler i Oslo sentrum.Les mer om oss på www.ruter.no.

FirmaRuter
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Vil du lede arbeidet med å gjøre Ruters bussanlegg klare for fremtidens teknologiutvikling og miljøkrav?

Kollektivtrafikken er i en rivende utvikling og bussanleggene spiller en svært viktig rolle her. I Ruters over 20 bussanlegg pågår det en storstilt utviklingsprosess for å gjøre anleggene smarte, trygge og brukerorienterte samtidig som de skal tilpasses til ny og tidsriktig teknologi.

Om rollen:

Som prosjektleder bussanlegg i Ruter får du mulighet til å jobbe med hele verdikjeden for bussanlegg i et miljø som har høy kompleksitet og spenner bredt faglig. Bussanleggene er en fundamental del av infrastrukturen som må være på plass for å kunne tilby et busstilbud for de reisende. Man kan si at bussanleggene er som et hjerte for kollektivtrafikken.

Bussanleggene skal være et sted hvor de som arbeider der trives og føler seg trygge samtidig som de legger til rette for et godt kollektivtilbud. Som prosjektleder bussanlegg har du mulighet til å påvirke og sette rammer for utviklingen av kollektivtransporten og samtidig forbedre arbeidshverdagen til svært mange mennesker med anlegget som arbeidsplass.

Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål får du også være med på å stille stadig høyere krav til hvordan bussdriften gjennomføres og gjennom dette bidra til vesentlig redusert miljøpåvirkning.

Rollen samhandler tett med internt ansvarlige for tomteanskaffelser, materiell, ladeinfrastruktur og juridiske tjenester. Viktige eksterne samarbeidspartnere er bussoperatører, prosjekterende konsulenter, Ruters eiere; Oslo Kommune og Viken Fylkeskommune, eiere av bussanlegg, samt planmyndigheter i de forskjellige kommunene.

Rollen rapporterer til leder for avdelingen Materiell og Anlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder for stillingen:

Ansvarlig for bussanlegg i anskaffelsesprosesser for nye busstjenestekontrakter:

 • Utvikling av konkurransegrunnlag med beskrivelse av anlegg og krav til operatørene
 • Tilbudsevalueringer og forhandlinger med operatører
 • Prosessledelse for faglige avklaringer med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Oppfølging av oppstartsprosjekter for nye kontrakter
 • Prosjektansvar for utvikling av nye bussanlegg som svarer opp på teknisk utvikling og miljøkrav
 • Prosjektledelse og koordinering knyttet til eksterne oppdrag med konsulenter og partnere
 • Oppfølging av grunneiere/utleiere av bussanlegg
 • Delansvar for økonomi- og investeringsspørsmål, samt utarbeidelse av kalkyler og analyser ved etablering og oppgradering av bussanlegg

Hvilken bakgrunn, kompetanse og erfaring ønsker vi fra deg?

 • Relevant teknisk bakgrunn og utdannelse, gjerne på ingeniørnivå, og gjerne erfaring fra kollektivtrafikk, tyngre verksteddrift, transportbransjen eller bussprodusenter etc.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til offentlig innkjøpsregelverk og anbudsprosesser vil gi et fortrinn
 • Kjennskap til kollektivtrafikk på operativt nivå er en fordel
 • Økonomi- og investeringsforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og kjennskap til teknisk engelsk

Hvem er du og hva driver deg?

 • Du har et brennende ønske om å bidra til god og tidsriktig kollektivtrafikk
 • Du evner å håndtere mange oppgaver med et svært bredt kompetansespekter
 • Du tar initiativ, jobber selvstendig og vet hvordan man driver prosesser fremover
 • Du er engasjert, analytisk og opptatt av gode resultater
 • Du evner å kommunisere godt med forskjellige mennesketyper fra ulike fagdisipliner og miljøer
 • Teamarbeid er din foretrukne form for å løse oppgaver, men du evner også å jobbe godt selvstendig

Hva kan Ruter tilby deg:

 • Å bli en del av et sterkt fagmiljø i en bedrift i vekst og med gode økonomiske
 • Muligheten til å bidra med å utvikle et godt og allsidig kollektivtrafikktilbud i Oslo
 • Gratis reise med T-bane, trikk, buss og båt i Oslo og Akershus
 • Gode betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • En fleksibel arbeidshverdag med stor grad av selvledelse, og gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Muligheten til å jobbe med en sterk merkevare som betyr mye for mange
 • Kompetente kolleger som er opptatt av deling og læring

Høres dette interessant ut? Da hører vi gjerne fra deg!

Les gjerne mer om Ruter her:

https://ruter.no/om-ruter/miljo/
https://ruter.no/om-ruter/

Eksempel på dokumenter (f.eks anleggsbeskrivelse) og dialog med markedet finner du her:
https://ruter.no/kollektivanbud/moter/dialogkonferanse-2-transporttjenester-indre-by-2023/

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte våre Seniorrådgivere i Dfind; Atle Sæther på telefon 91 91 39 99 evt. atle.sather@dfind.no eller Christian Johnsen på telefon 92 84 89 84 evt. christian.johnsen@dfind.no.

Søknader behandles fortløpende og vil bli behandlet strengt konfidensielt.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, iht. offentlighetsloven § 25.

Søk stilling

Vis flere stillinger: