Prosjektleder - boligprosjekter

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner.Bakke Leiligheter AS er et datterselskap av Bakkegruppen AS og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing. Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4 100 byggeretter. Selskapet har over 600 leiligheter i produksjon og planlegger overlevering av ca. 400 boliger i løpet av året. Selskapets utviklingsprosjekter har en samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 20 milliarder kroner.

Vi skal nå styrke vår kapasitet ved å opprette en ny stilling som prosjektleder.

Se www.bakke-as.no

Firma Bakke Leiligheter
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

PROSJEKTLEDER - BOLIGPROSJEKTER

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og lede gjennomføringen av byggeprosjekter.
 • Sikre et trygt og godt arbeidsmiljø i samsvar med selskapets HMS-system og prosjektets SHA – plan.
 • Gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og rapportere avvik og resultat månedlig til prosjektsjef.
 • Utarbeide hovedframdriftsplan og delplaner, samt sørge for gjennomføring innenfor avtalte tidsfrister.
 • Følge selskapets KS-system og være ansvarlig at prosjektet gjennomføres med gitte kvalitetskrav.
 • Kontrahere underentreprenører og følge opp kontrakter, økonomi, framdrift og kvalitet.
 • Bistå i prosjekterings- og gjennomføringsfasen med innspill til gode løsninger og detaljer.
 • Påse at prosjektet bemannes riktig og bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter.
 • Bygge og utvikle gode kunde- og leverandørrelasjoner.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som ingeniør/sivilingeniør innen byggfag med minimum 5 års relevant erfaring.
 • Kunne vise til gode resultater.
 • Erfaring med gjennomføring av boligprosjekter i totalentreprise.
 • Gode kunnskaper innen prosjektøkonomi, prosjektledelse og HMS.
 • En strukturert, kundefokusert og resultatorientert arbeidsform
 • En tydelig og involverende lederstil med engasjement og besluttsomhet.
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig i så vel norsk som engelsk.
 • God digital kompetanse og ønske om å aktivt benytte digitale hjelpemidler og verktøy.

Egenskaper

 • Evne å jobbe systematisk og målrettet, både selvstendig og i team.
 • God til å kommunisere og ha evne til å motivere andre.
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Prosjektleder.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via denne siden

Vis flere stillinger: