Prosjektleder, Anleggsleder, Kvalitetsleder og HMS/YM-leder

Metrostav Norge AS er et av medlemmene i Metrostav Gruppen, som er det største tsjekkiske byggefirmaet med 50 års erfaring. Som en del av vår tilstedeværelse på det norske markedet, fokuserer vi primært på samferdselsinfrastruktur, spesielt tunneldriving og andre underjordiske konstruksjoner. Takket være våre erfaringer er vi ansett som en pålitelig entreprenør og partner ved gjennomføring av prosjekter ved bruk av forskjellige drivingsmetoder – Drill&Blast, Ny Østerriksk Tunnelmetode og TBM.

Siden 2006 har vi gjennomført flere meget vellykkede prosjekter i Skandinavia. Spesielt i Norge er vi siden 2014. Ettersom interessen for vår kunnskap, kvalifiserte medarbeidere og produksjonskapasitet øker, ser vi etter en dyktig og uavhengig prosjektleder, anleggsleder, kvalitetsleder og HMS//YM-leder for teamet vårt.

FirmaMetrostav Norge
FylkeHele landet
Søknadsfristsnarest

Vi leter etter en ny Prosjektleder, Anleggsleder, Kvalitetsleder og HMS/YM-leder for våre tunnelprosjekter.

Prosjektleder:

Prosjektleder er ansvarlig for utvikling av et tunnelprosjekt og for flere anleggsledere og formenn. Prosjektlederen er bindeleddet mellom byggherren og bedriften.

Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet følgende:

 • Utbygging og opprettholdelse av relasjoner med byggherren og underentreprenører
 • Ansvar for overholdelse av framdriften, HMS og økonomi
 • Ansvar for økonomisk rapportering
 • Analyser og rapporter om produksjon på anlegget
 • Deltakelse i prosjektmøter
 • Ansvar for å overholde frister

Er du interessert i arbeidsoppgavene? Da er du vår kandidat!

Vi leter etter en prosjektleder som:

 • Klarer å arbeide selvstendig og samtidig er en lagspiller
 • Har flere års erfaring som leder av tunnelprosjekter
 • Kan identifisere utfordringer og løse dem med et kjølig hode
 • Liker å kommunisere og lede, har stor gjennomføringsevne
 • Kan godt skriftlig/muntlig norsk
 • Kjenner og forstår norske forskrifter og standarder
 • Er fleksibel, liker utfordringer og er selvstendig

Anleggsleder:

Anleggsleder tunnel er ansvarlig for daglig arbeidsstyring på anlegget, koordinering av planlegging og produksjon, og for kommunikasjon med mannskapet og byggherren.

Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet følgende:

 • Ansvar for ledelse, planlegging og koordinering av utbygging
 • Sikring av kvalitet og bruk av riktige prosedyrer i løpet av utbygging
 • Utvikling av gode relasjoner med byggherren og underentreprenører
 • Tett samarbeid med prosjektteamet
 • Prosjektøkonomi, prosjektutvikling, dokumentasjon

Er du interessert i arbeidsoppgavene? Da er du vår kandidat!

Vi leter etter en anleggsleder som:

 • Har flere års erfaring som anleggsleder for tunneler
 • Er godt organisert og initiativrik
 • Har sans for økonomi og arbeidskvalitet
 • Kan identifisere utfordringer og løse dem med et kjølig hode
 • Er god til å kommunisere med arbeidere fra andre fagLiker teamarbeid
 • Kan godt skriftlig/muntlig norsk
 • Kjenner og forstår norske forskrifter og standarder
 • Er fleksibel, liker utfordringer og er selvstendig

Kvalitetsleder:

Kvalitetsleder er ansvarlig for prosjektstyringssystem, inkludert sikring og fortløpende utbedring av kvalitetsstandarder i henhold til ISO sertifikater.

Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet følgende:

 • Oppfølging og rapportering av kvalitetsforhold
 • Opprettholdelse og utvikling av prosjektkvalitetsstandarder
 • Implementering og utvikling av et opplæringssystem for ansatte
 • Planlegging og koordinering av interne og eksterne revisjoner
 • Tette samarbeid med firmaledelse og prosjektledelse under implementering av nye prosedyrer

Er du interessert i arbeidsoppgavene? Da er du vår kandidat!

Vi leter etter en kvalitetsleder som:

 • Klarer å arbeide selvstendig og samtidig er en lagspiller
 • Har flere års erfaring som kvalitetsleder
 • Har en dyp kunnskap om ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 standarder
 • Kan identifisere utfordringer og løse dem med et kjølig hode
 • Kan godt skriftlig/muntlig norsk
 • Kjenner og forstår norske forskrifter og standarder
 • Er fleksibel, godt organisert, initiativrik og kvalitetsorientert

HMS/YM-Leder:

HMS/YM-Leder er ansvarlig for HMS-system styring og systemet for risikostyring. HMS/YM-Leder er en viktig person når det gjelder forhold mellom ytre miljø og anlegget.

Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet følgende:

 • Koordinering av HMS systemet og oppfølging av HMS-krav og prosjektkvalitet i henhold til byggherrens krav
 • Styring av risikosystem i sammenheng med HMS og YM
 • Samarbeid med underentreprenører, prosjektledelse og med offentlige myndigheter
 • Ansvar for overholdelse av kravene i lover og forskrifter
 • Rapportering og analyse av HMS- og YM systemer
 • Direkte samarbeid under revisjon

Er du interessert i arbeidsoppgavene? Da er du vår kandidat!

Vi leter etter en HMS/YM-leder som:

 • Klarer å arbeide selvstendig og samtidig er en lagspiller
 • Har flere års erfaring som HMS/YM-Leder
 • Kan identifisere utfordringer og løse dem med et kjølig hode
 • Er godt organisert, initiativrik og HMS-orientert
 • Kan godt skriftlig/muntlig norsk
 • Kjenner og forstår norske forskrifter og standarder
 • Er fleksibel, liker utfordringer og er selvstendig

Så bli med oss og bli en del av et dynamisk firma i vekst!

Vi tilbyr følgende:

 • Utviklingsmuligheter gjennom faglige utfordringer og interessante arbeidsoppgaver
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Bredt utvalg av kurs og opplæring
 • Godt arbeidsmiljø
 • Arbeid med moderne teknologier
 • Arbeid i et internasjonalt team
 • Firmaspråk – engelsk

Er du interessert og vil du jobbe med oss? Send din CV til anna.kirschner@metrostav-norge.no.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Vis flere stillinger: