Prosjektkoordinator Nord-Norge

Hæhre Entreprenør AS ble grunnlagt av Albert Kr. Hæhre for 40 år siden, og er nå en betydelig aktør innen anleggsvirksomhet i Norge. Gruppen teller over 600 ansatte som sammen besitter en unik erfaring og kompetanse. Vi utfører et vidt spenn av entreprenøroppdrag og kan påta oss rollen som totalentreprenør, hovedentreprenør, være del av et arbeidsfellesskap eller utføre konkrete spesialoppdrag. Bedriften håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillskontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser.

Vi utfører oppdrag over hele landet og prosjektene spenner fra omfattende vei og bane arbeid på E6 langs Mjøsa til driving av tunnel i permafrost på Svalbard, kraftverksutbygging i Øvre Årdal med tunnelgjennomslag i en fjellside 1000 meter over havet og flyplassutvidelse i Kristiansund. Vi har også satt våre spor i Vikersund med bygging av verdens største skiflyvningsbakke. Ingen oppgave er for spesiell - ingen oppgave er for utfordrende!I vårt arbeid er stolthet et nøkkelord; stolthet over å bidra til verdiskapning, både for samfunnet og for bedriften.

Firma Hæhre Entreprenør
FylkeFlere fylker
StedNord-Norge
Søknadsfrist15.09.2015

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter rundt om i landet. For å håndtere dette og videre befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Vi bygger fremtiden – vil du være med?

Prosjektkoordinator Nord-Norge

Selskapet har stor og langsiktig ordrereserve i Nord-Norge og ser for seg at utviklingen vil vedvare.

Til å koordinere vår virksomhet i landsdelen søkes etter Prosjektkoordinator for vår anleggsvirksomhet.

Det søkes etter erfaren medarbeider med kjennskap til anleggsvirksomhet og til landsdelen.

Stillingen vil inngå i selskapets styringsgruppe og den rette person vil delta i utformingen av selskapets utvikling i landsdelen.

Det vil være en fordel om søkere kan vise til erfaring og resultater fra tilsvarende stilling.

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og en intern karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet. Vi tilbyr konkurransedyktig betingelser.

Ved spørsmål vedrørende stillingen kontakt personal på tlf. 941 92 575/ 48272067

Søknad merkes med aktuell stilling og sendes sammen med CV og annen relevant dokumentasjon til personal@akh.no

Søknadsfrist 15.09.15. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Vis flere stillinger: