Prosjektingeniør Geoteknikk - Utbygging Øst


Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Prime People HR Solutions for Bane NOR
FylkeØstfold
Søknadsfrist16.11.2018

Ønsker du å være fagansvarlig geoteknikk for kontoret i Fredrikstad - Bane NOR søker Prosjektingeniør geoteknikk – Utbygging Øst.

Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR vil styrke sitt fagmiljø med en prosjektingeniør geoteknikk. Oppgavene vil være av betydning for løsningene vi finner for fremtidens jernbane, og prosjektingeniøren vi søker vil bli en del av et engasjert og kunnskapsrikt fagmiljø.

Faglig vil stillingen være en del av det sentrale fagmiljøet innen geoteknikk i Bane NOR, men du vil som vår nye medarbeider være stasjonert i Fredrikstad. Denne stillingen vil hovedsakelig være dedikert Utbygging Øst og bli en del av det lokale fagmiljøet innen geoteknikk og ingeniørgeologi.

Utbygging Øst er ansvarlig for byggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og kunnskapsrikt fagmiljø som er inspirerende å jobbe i. I Utbygging Øst jobber rundt 100 medarbeidere sammen for å skape fremtidens jernbane.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Langset og Kleverud -Sørli (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Som ledd i arbeidet med å bygge ut dobbeltspor til Halden pågår nå planlegging for nytt dobbeltspor på strekningen Haug i Råde, gjennom Fredrikstad til Klavestad i Sarpsborg. Arbeidene inkluderer nye stasjoner i Råde og Fredrikstad, samt oppgradering av stasjonen i Sarpsborg.

Stillingen rapporterer til Prosjektsjef.

Stasjoneringssted vil være Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig for geoteknikk for kontoret i Fredrikstad
 • Bidra til utvikling av det lokale fagmiljøet innen geologi og geoteknikk
 • Delta i og følge opp prosjektering av løsninger generelt og spesielt knyttet til grunnforhold.
 • Påse at det prosjekteres godt byggbare løsninger.
 • Delta i arbeidet med å utarbeide kontraktsgrunnlag
 • Følge opp utførende entreprenør i byggefasen
 • Følge opp at det blir gjennomført tredjepartskontroller/delta i utvelgelsen av tredjepartskontrollør.
 • Delta i utarbeidelsen av faseplaner/fremdriftsplaner.
 • Delta på tverrfaglige gjennomganger.

Kvalifikasjoner

 • Utdannet med master i geoteknikk eller tilsvarende.
 • Erfaring fra byggherre tillegges vekt.
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektering og/eller bygging av store samferdselsprosjekter.
 • Erfaring med kvikkleire.
 • Erfaring med fundamentering av brukar/pilarer.
 • Felterfaring med arbeider i bløt leire.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og ryddig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Evne til å tenke tverrfaglig og se konsekvenser.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktperson:

Knut Hauge
Rådgiver
knut.hauge@primepeople.no
+4793211972

Søk stilling

Vis flere stillinger: