Prosjekteringsleder, Avdeling Syd

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med cirka 14 000 ansatte og en omsetning på cirka 54 milliarder kroner. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm. I Norge har Peab 1400 medarbeidere og en årlig omsetning på 5,7 milliarder kroner.

Firma Peab Anlegg
FylkeViken
StedKløfta
Søknadsfrist07.06.2020

Prosjekteringsleder, Avdeling Syd

Peab Anlegg AS, Avdeling Syd søker en prosjekteringsleder for snarlig oppstart.

Stillingen er nyopprettet og vil ha ansvar og innflytelse på hvordan Peab Anlegg AS skal optimalisere aktuelle prosjekter i Peab Anlegg AS virksomhet på Øst- og Vestlandet.

Prosjekteringsleder vil ha en viktig rolle i å sørge for grensesnittet mellom de ulike fagene internt og eksternt, og for at de ulike kontraktene i prosjektene blir håndtert på en måte som sikrer fremdrift og god kvalitet i prosjektene.

Vi ser etter deg som evner å forstå og håndtere komplekse problemer i forberedelse og utførelse av prosjekter. Du har lederegenskaper og samarbeidsevner som gjør at du får med deg mennesker på tvers av fagdisipliner til å komme frem til mest mulig optimale løsninger for produksjon og resultat.

Prosjekteringsleder er en avgjørende bidragsyter i alle prosjektfasene, og vil ha ansvar for løsningsvalg, utarbeidelse av forespørsler, oppfølging av kontrakt gjennom produksjonsfasen, ved igangsettelse og i forbindelse med sluttdokumentasjon. Prosjekteringsleder har en viktig rolle i forbindelse med forberedelse til prosjektgjennomganger, risikoanalyser og beslutningsporter, samt i oppfølging av kontrakter på prosjektering og utførelse.

Prosjekteringsleder vil være tungt involvert i prosjektstyring ved bistand til prosjektleder på bemanning av prosjektet, avklaring av endringer på omfang og kontrakter, utarbeidelse av prognoser og etablering av strategier for utførelse av prosjektene. Du vil være en viktig bidragsyter til reduserte prosjektkostnader gjennom effektiv koordinering av prosjekterende og leverandører internt og eksternt.

Som prosjekteringsleder i Peab Anlegg AS vil du oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi er opptatte av respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag.

Prosjekteringsleder inngår som en del av avdelingens lederteam, og vil rapportere til Avdelingsleder. Prosjekteringsleder vil ha arbeidssted på våre kontorer på Kløfta og i aktuelle prosjekter tilknyttet Avdeling Syd.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, styre og koordinere konsulenter og egne ressurser innen gitte tids- og kostnadsrammer for prosjekter.
 • Skape oversikt over, og formidle avhengigheter mellom prosjekterende og utførende
 • Delta i prosjekteringsmøter med rådgiver
 • I samarbeid med rådgiver, stemme av og oppdatere fremdriftsplan for prosjektering
 • Overvåke, og kommunisere med prosjektledelse for å sikre at det til enhver tid finnes underlag med tilstrekkelig modenhetsindeks
 • Granske underlag og overvåke modenhet i prosjektering
 • Sikre at gjenstående prosjektering er riktig prioritert med hensyn på produksjon
 • Overvåke fremdrift i prosjektering
 • Samarbeide med BIM-ansvarlig for å sikre optimal dataflyt og avklaring rundt filformater, ol. i mottak og levering av data
 • Delta i planleggingsmøter, drifts- og stabsmøter
 • Støtte arbeids- og anleggsledelse i utførelse med hensyn på krav til utførelse, rekkefølgebetingelser, materialkrav ol.
 • Være en ressurs for prosjektet med hensyn på kvalitetskrav og har god kjennskap til relevante standarder, håndbøker ol.
 • Faglig støtte til KS-ingeniører spesielt og anleggsledelsen generelt

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør, ingeniør og/eller relevant erfaring med anleggsvirksomhet
 • Erfaring fra byggherreorganisasjoner eller som rådgivende ingeniør er en fordel
 • God teknisk kompetanse innen relevante tekniske områder (geoteknikk, bro, betong, grunn eller lignende).
 • God kjennskap til kontraktsstandardene.
 • God kunnskap om relevante designverktøy og BIM-modellering
 • God kjennskap til anleggsmarkedet på Øst- og Vestlandet
 • Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Evnen til å motivere og lede andre mennesker på tvers av fagdisipliner
 • Resultat- og produksjonsorientert
 • Strukturert, analytisk og systematisk
 • "Kremmerånd" og en godt utviklet forretningsforståelse
 • Beslutningsdyktig- evner å iverksette, gjennomfører og avslutte.
 • Evne til å tenke helhet i en stor kompleks organisasjon, og håndtere parallelle oppgaver.
 • Kjenner seg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig.

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer i et Nordisk selskap i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Mulighet til å være med å utvikle og sette retning for hvordan Peab Anlegg AS skal jobbe med prosjektering.
 • Et godt, sosialt arbeidsmiljø.

Kontaktperson

Karen E. Hammer, HR- Sjef, Peab Anlegg

Telefon: +47 98486970

Søk stilling

Vis flere stillinger: