Illustrasjon: LPO

Prosjekterer verdens nordligste jordobservatorium

Multiconsult, LPO arkitekter og Woodcon|Høyer Finseth prosjekterer verdens nordligste geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund. Arbeidet med anlegget som skal laste ned signaler fra himmellegemer er nå i gang.

I oktober startet Veidekke Arctic AS byggearbeidene på det nye jordobservatoriet til Kartverket. Dette er et supermoderne anlegg som skal ta imot signaler fra kvasarer, som er fjerntliggende himmellegemer, opptil 13 milliarder lysår ut i verdensrommet. Signalene prosesseres og brukes til å kartlegge bevegelser på jordoverflaten, hvor fort jorden roterer og jordens nøyaktige plassering i verdensrommet. Denne informasjonen brukes blant annet for overvåking av havnivå og nøyaktig kartlegging. Anlegget er viktig for at GPS-er skal være så nøyaktig som mulig.

Bruker kompetanse og erfaring innen arktisk teknologi

Stasjonen skal ligge like utenfor Ny-Ålesund sentrum. Grunnpelen ble satt ned 4. oktober av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Multiconsult utfører prosjekteringen sammen med LPO arkitekter og Woodcon|Høyer Finseth, som prosjekterer massivtrebyggene, på vegne av Veidekke Arctic AS. Multiconsult har også bidratt i tidligfase for Kartverket.

- Etter tidligfasen fristilte Kartverket Multiconsult for å kunne delta i totalentreprisekonkurranse i forbindelse med detaljprosjektering, sier Petter Skattum, oppdragsleder i Multiconsult.

Prosjektert som et passivhus

- Stasjonsområdet ligger i et kultur- natur- og friluftsområde. Det er satt meget strenge miljøkrav fra Sysselmannen på Svalbard i forbindelse med gjennomføring av prosjektet og til driften av anlegget. For eksempel skal det bygges gangbaner ut til antennene, slik at dyrelivet blir minst mulig påvirket av den menneskelige aktiviteten når anlegget kommer i drift, forklarer Skattum.

Kartverket har også satt strenge krav til energibruk i stasjonsbygget som er prosjektert som et passivhus. Det skal blant annet benyttes massivtre i stasjonsbygget og gangbanene.

Strenge ytelses- og toleransekrav

Multiconsult har prosjektert hele stasjonsområdet med stasjonsbygning, fundamenter for antenner og instrumenter.

- Dette er et prosjekt med strenge ytelseskrav i driftsfasen. Det er følgelig strenge toleransekrav i forbindelse med prosjektering og bygging av blant annet antennefundamentene.Prosjekteringen og byggemetoder må i tillegg ta hensyn til de klimatiske forholdene man møter i et av verdens nordligste samfunn, den store utfordringen ligger i avstander og mangel på infrastruktur. Spesielle løsninger med prefabrikering og sammenbygging på byggeplassen er utviklet i prosjektet, sier Skattum.