Prosjekteier Oslo Vest

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

Skanska Eiendomsutvikling tar ansvar for hele verdikjeden fra tomteinvestering, gjennomføring av planprosesser, prosjektutvikling, salg og gjennomføring i nært samarbeid med entreprenør i Skanska Norge. Skanska Eiendomsutvikling innehar byggherrerollen i våre prosjekter. Vi er i dag ca. 50 dyktige medarbeidere i Skanska Eiendomsutvikling. I vår forretningsenhet for boligutvikling i Oslo vest har vi spennende prosjekter vi skal realisere sammen og vi forventer vekst i antall boliger og prosjekter frem mot 2024.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.

Firma Skanska Eiendomsutvikling
FylkeOslo
Søknadsfrist16.11.2021

Skanska Eiendomsutvikling søker nå etter en Prosjekteier for Region Oslo Vest med fokus på strekningen Oslo - Sandefjord. Region Oslo Vest har som ambisjon å vokse og årlig utvikle 150 – 200 boliger i årene som kommer.

I tråd med vår nye strategi skal vi utvikle fremtidsrettede og attraktive boliger med fokus på arkitektur, miljø- og bærekraft. Videre har vi som mål å jobbe mer i partnerskap (Joint Venture) med ledende aktører i de ulike geografiene vi opererer i. Som prosjekteier er du virksomhetsleder med ansvar for egen geografi.

Sentrale oppgaver er å jobbe langsiktig med å bygge opp en ny portefølje gjennom relasjons- og nettverksbygging, kjøp av tomter, reguleringsplaner, samt prosjektutvikling. Som en engasjert leder vil du sikre at geografien ledes og utvikles i tett samarbeid med investeringsrådgivere, egne prosjektledere og internt team, våre kunder, entreprenør, og andre interessenter.

Du vil ha store muligheter for profesjonell og personlig utvikling i et dynamisk miljø, med et flatt forretningshierarki der hver ansatt blir en viktig del av det store bildet.

Skanska Eiendomsutvikling kan tilby

 • Viktige lederroller i et av verdens ledende eiendomsutvikler-, prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • En plass i et sosialt, faglig dyktig og inkluderende team
 • Et selskap som tar miljøvennlige og bærekraftige løsninger på alvor
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger med mulighet for medeierskap i vårt aksjeprogram
 • Muligheter for profesjonelle opplæringstilbud innen Skanskas nasjonale og internasjonale kompetanseprogrammer. Vi er opptatt av at du utvikler deg faglig og personlig, for da bidrar du til å utvikle oss alle
 • Spennende stilling hvor du får muligheten til å jobbe med bærekraftige prosjekter som bidrar til et bedre samfunn, hvor du blir en del av et sterkt globalt fagmiljø, med muligheter for personlig utvikling

Ditt ansvar:

 • Bygge opp en geografi med en egen portefølje av eiendomsutviklingsprosjekter
 • Lede et team med prosjektledere som utvikles i takt med nye prosjekter
 • Aktivt bidra til at Skanska når sine mål som den ledende grønne boligutvikler
 • En viktig nøkkelrolle i implementeringen av selskapets JV ambisjoner
 • Del av regionens ledergruppe med stor påvirkningsmulighet
 • Personlig utvikling i et solid globalt entreprenørkonsern
 • En inkluderende arbeidsplass med svært godt arbeidsmiljø

Dine kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Solid erfaring fra utvikling av boligprosjekter med tyngde på akkvisisjon og gjennomføring
 • Et godt eksisterende nettverk med et gen for relasjonsbygging
 • Svært god forretnings- og kommersiell forståelse
 • Ledererfaring og evner å utvikle egne medarbeidere
 • Et stort eksternt nettverk som du bevisst videreutvikler fortløpende

Dine egenskaper:

 • Opptatt av å omsette ideer til forretning – utpreget kommersiell legning
 • Eksternt orientert med relasjoner og nettverk som skaper muligheter for kjøp av utviklingstomt.Initiativrik og ansvarlig med dokumenterte gjennomføringsevner
 • Analytisk, rasjonell og ser gode innovative løsninger
 • Evne til å sette deg raskt inn i komplekse problemstillinger
 • Fleksibel og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Deler og kan identifisere deg Skanskas verdigrunnlag

Arbeidssted er i Oslo, i fantastisk flotte og moderne lokaler på hovedkontoret ved Grünerløkka, med noe reisevirksomhet innenfor regionens geografiske nedslagsfelt.

Stillingen rapporterer til regiondirektør Region Oslo Vest.

Søknadsfrist snarest, men som senest 16. november 2021.

Kontakt:

Helen Gåsvik, Regiondirektør Oslo Vest, mobil: 982 10 470

Renate Skilnand, Senior rekrutteringsansvarlig, mobil: 930 50 038

Søk stilling

Vis flere stillinger: