Prosjektdirektør - Energi

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er tilgjengelig, med etterspurt kompetanse og som er engasjert i kundenes prosjekter.

Firma Sweco Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist22.11.2018

Energiprosjekter er noe mange kontorer i Sweco jobber med, hovedtyngden av denne kompetansen sitter i Oslo og i Trondheim. Vi jobber tverrfaglig og tett med de andre i Oslo og resten av landet. I tillegg samarbeider vi med tilsvarende fagmiljøer på Sweco kontorer i Sverige og Europa. Våre prosjekt er normalt varierte og tverrfaglige.

Våre kunder er private og statlige aktører, entreprenører og næringsutviklere. Typiske oppdrag er forprosjekt, spesialist tjenester, utarbeidelse av anbudsdokumenter, tekniske planer, detaljprosjektering, prosjektledelse og oppfølging på byggeplass. Vi er med på mange spennende prosjekter. Vi har en sterk markedsposisjon som er bygget opp gjennom over 90 år.

Arbeidsoppgaver

Prosjektdirektør Energi skal inneha roller som prosjektleder, prosjekteier, tilbudsleder eller tilbudseier av store og kompliserte prosjekter.

Du skal sørge for at Sweco alltid leverer på avtalt kvalitet, tid og kostnad. Du har ansvar for et bredt nettverk av kunder og samarbeidspartner i markedet, der mange beslutningstakere er representert, og skal jobbe systematisk og målrettet med kundearbeid. I tillegg skal du bidra til utvikling av forretningen gjennom samarbeid, felles metodebruk og innovasjon, både på strategisk og operativt nivå.

Du vil jobbe noe faglig men som Prosjektdirektør vil du hovedsakelig være ansvarlig for gjennomføring av energiprosjekter for kraft- og trafostasjoner, rehabiliteringer, kraftlinjer mm. Du kan også jobbe med større studier og utredninger nasjonalt og internasjonalt innen energisektoren. Du har relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå gjerne med erfaring fra bygg eller elkraft men dette er ikke et absolutt krav.

Tilbudsleder på store tverrfaglige tilbud, Myndighetskontakt og rammevilkårspåvirkning på overordnet nivå mot NVE, OED, MD, NORAD, UD. Det er en fordel med forståelse av Due Diligence oppgaver, lede slike tilbud/ prosjekt.

Være med i gruppe som ser på strategi, kunder, satsningsområder innen eksport, har kan du bruke dine kontakter innen marked og salgsarbeid. Det er ønskelig at du er tilbudsleder på eksport prosjekter, i tillegg til å være prosjektleder på samme type prosjekt. Det er en fordel med erfaring innen internasjonale energiprosjekter, i tillegg er erfaring fra utenlandsopphold en fordel.

Muligheter

Swecos markedsposisjon gir oss en god ordreinngang av prosjekter. Det gjør at vi stadig har behov for å styrke staben av teknisk/ merkantilt personell som ønsker å jobbe med energirelaterte prosjekter som sol, hydrogen, vind, vannkraft etc.

Du vil være tett på eget miljø (Oslo) og drive samarbeid på tvers av land og avdelinger i Sweco. I tillegg vil du ha kunde kontakt og ha ansvar for å drive prosjektering i henhold til kundens ønsker og behov. Gjennom allsidige prosjekter og Swecos målrettede karriereprogram har du gode utviklingsmuligheter og kan se frem mot en spennende hverdag.

Din bakgrunn

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på Masternivå og minimum 10 års erfaring
 • Allsidig erfaring som leder/ prosjektleder
 • Erfaring fra kraftselskap, nettselskap, entreprenørfirma og/ eller rådgiver.
 • God økonomisk forståelse av prosjekteringsvirksomheter.
 • Har pr. i dag kundekontakt og vil utvikle disse og nye kontakter videre i Sweco.
 • Erfaring fra store og komplekse prosjekter
 • Personlig integritet og egnethet
 • God kompetanse i bruk av relevante IT verktøy

I tillegg er det ønskelig at du ...

 • har godt humør og er lett å komme overens med
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • utadvendt og proaktiv
 • behersker norsk skriftlig og muntlig, engelsk muntlig/ skriftlig, evt. andre språk er en fordel

Vi tilbyr en jobb i et sterkt flerfaglig miljø med fleksible utviklingsmuligheter og valg av arbeidssted, samt gode ferie- og personalordninger. Vi legger til rette for at våre ansatte lykkes med sine karrierevalg og arbeidsprestasjoner. Og vi vil at du, som oss, er opptatt av å finne løsninger som forener teknikk og miljø, på en bærekraftig måte. Nå ønsker vi å høre fra deg!

Med 14.500 medarbeidere i Europa og 1.400 fordelt på 26 kontorer i Norge, tilbyr vi kunden etterspurt kompetanse. Hvert år gjennomfører vi spennende prosjekter i drøyt 70 land over hele verden. Les mer om hvordan Sweco setter fokus på by- og samfunnsaktuelle temaer i nettmagasinet http://swecomoment.no

Kontaktpersoner:

Børre Helgesen

Regionleder

911 85 022

borre.helgesen@sweco.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: