Prosjektdirektør Campus ÅS - Statsbygg hovedkontor

Statsbygg er Norges største statlige eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på rundt 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av ca. 30 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på om lag 3,3 milliarder kroner og investerer for ca 3 milliarder kroner i nye bygg. Vi driver stedsplanlegging, byggfaglig rådgivning, eiendomsforvaltning og styring av byggeprosjekter. Statsbygg er en forvaltningsbedrift med 830 ansatte, hovedkontor i Oslo og fem regionkontor. Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og vi har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Firma Statsbygg
FylkeAkershus
Søknadsfrist19.05.2011

Byggherre består av åtte seksjoner som ivaretar byggeprosjekter for respektive oppdragsgivende departement, samt to seksjoner innen prosjektadministrasjon. Stillingen rapporterer til byggherredirektør.

Prosjektdirektøren er ansvarlig for planlegging, bygging og overlevering av nybygg for samlokalisering av Norges Veterinærhøgksole og Veterinærinstituttet med universitetet for miljø og biovitenskap på Ås (UBM). Stillingen vil også innebære prosjekteieransvar for Statsbyggs øvrige byggeprosjekter tilknyttet UMB og hovedansvaret for oppfølging av universitetet på Ås som kunde.

 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og lede en prosjektorganisasjon med rett kompetanse
 • Utvikle og implementere systemer for god prosjektstyring
 • Representere Statsbygg overfor oppdragsgiver og bruker
 • Bidra til erfaringsutveksling mellom prosjektet og organisasjonen for øvrig
 • Resultatorientert
 • God relasjonsbygger og kommunikator
 • Analytisk
 • Endringsorientert

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Ledererfaring på overordnet nivå fra tilsvarende kompliserte prosjekter
 • Bred erfaring fra prosjektgjennomføring innen bygg og/eller anlegg.
 • God kompetanse i prosjektstyring (fremdrifts- og kostnadsstyring) og usikkerhetsstyring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra utviklings-, strategi- og omstillingsarbeid er ønskelig
 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Et veldig godt og variert fagmiljø


 • Stillingen lønnes i 1060 avdelingsdirektør i lønnstrinn 78-85, for tiden kr 681.100,- til kr 832.000,-. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning vurderes. Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Gode pensjons- og forsikringsordning. Gunstig boliglånsordning.

Vis flere stillinger: