Prosjekt-satsing i Systemhus

Systemhus satser sterkt på prosjektmarkedet og lanserte på sin kongress i Bodø en rekke flermannsboliger for dette formålet.

Alle kan tilbys som lavenergiboliger som er en nysatsing som også omfatter 6 katalogboliger samt prosjektkonseptet Tendenser som ble lansert i fjor. Årets Systemhuskongress hadde rekordoppmøte med totalt 190 deltagere med leverandører og ledsagere. 27 av kjedens 58 medlemsforetak var representert. De senere år har boligmarkedet dreid fra at kjøper har egen tomt og over på et prosjektmarked hvor den profesjonelle aktøren selv disponerer tomteområdet. Dessuten engasjerer stadig flere av kjedens medlemmer seg i bygging av egenregiprosjekter. Dette tar kjeden nå konsekvensen av gjennom å lansere en rekke nyheter til ulike formål innen prosjektmarkedet, sa markedssjef Anders Paulsen da bolignyhetene ble lansert. I utviklingen av boligene er det lagt vekt på tidsriktig design, effektiv arealutnyttelse og rasjonalitet i byggingen slik at boligene kan gi kjedens medlemmer et tilfredsstillende dekningsbidrag, fremholdt Paulsen. Spekteret av boliger spenner fra enebolig med sokkel-leilighet til ungdomsboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og en elegant blokk med 10 boligenheter og tilbaketrukket tredje-etasje. I tillegg ble de første boligtypene fra Tendenser lansert. Det dreier seg om en ungdomsbolig, en utgave med to- og treroms leiligheter samt en enebolig. Tendenser er et boligkonsept med moderne uttrykk utviklet som et modulært byggesystem hvor ulike bygningsvolumer oppnås ved å kombinere hele og halve bygningsmoduler. Prefabrikkerte elementer monteres på byggeplass slik at bygges lukkes raskt. På kongressen lanserte også Systemhus sitt konsept for energiboliger. Her er det snakk om boliger som har et beregnet energiforbruk til oppvarming som er minst 50 prosent lavere enn byggeforskriftenes minimumskrav. Kjeden satser på kjent og velprøvd teknologi i form av såkalte passive tiltak som reduksjon av luftlekkasjer, bedre isolering samt varmegjenvinning i form av balansert ventilasjonsanlegg der inntil 90 prosent av varmen i fratrekksluften gjenvinnes tilbake til friskluften. I utgangspunktet kan alle boliger fra Systemhus leveres med energisparende tiltak. Kjeden tilpasser og utvikler stadig flere boliger som oppfyller kravet om minimum 50 prosent energibesparelse til oppvarming. På årets kongress ble det lansert 13 boliger, både eneboliger og flermannsboliger som tilfredsstiller betegnelsen lavenergibolig. Du kan lese mer fra Systemhus-kongressen i Byggeindustrien nr. 16 som kommer ut først i desember.