Prosjekt/Byggeledelse byggfag

ÅF er et ledende teknisk konsulentselskap med 7 000 ansatte i mer enn 20 land. I Norge er ÅF representert med blant annet ÅF Advansia med 200 ansatte. ÅF Advansia har spesialisert seg på gjennomføring av store og kompliserte byggeprosjekter der vi etablerer egne prosjektorganisasjoner som tar ansvar for hele verdikjeden i prosjektgjennomføringen - fra konseptutvikling til uttesting og idriftsettelse. ÅF har prosjektledelsen for noen av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter, blant annet utvidelsen av Oslo Lufthavn, nytt Østfoldsykehus, Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munch-museum. Selskapet har også rammeavtaler om prosjekt- og byggeledelse med en rekke offentlige og private utbyggere innenfor helsebygg, undervisning, kultur og idrett, samferdsel og næringsbygg.

FirmaÅF Advansia
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

ÅF Advansia ivaretar prosjekt- og byggeledelse i store landbaserte byggeprosjekter, og etterstreber å ha alle de tekniske fag, samt støttefunksjoner i eget hus.

I den anledning søker vi Prosjekt-/byggeledere tekniske fag (bygg, VVS og elektro), der de vesentlige oppgaver er:

•Bistå oppdragsgiver/byggherre innen prosjekt-/byggeledelse.

•Administrativ og faglig kvalitetsoppfølging

•Kvalitetssikre prosesser med hensyn til økonomi, tid og kvalitet

•Ansvarlig for fremdrift og økonomi i prosjektene

•Kontrakts- og enterpriseadministrasjon

•Teknisk oppfølging / kontroll

•SHA og miljøoppfølging iht. vårt miljøstyringssystem

Som byggeleder hos ÅF Advansia forventes utdannelse på universitetsnivå. Videre ønskes erfaring fra administrativt og praktisk prosjektarbeid og fra byggeplass. Det forventes god innsikt i det aktuelle fag, samt til gjeldende standarder og forskrifter.

Byggeleder skal bistå oppdragsansvarlig i å ivareta byggherrens ansvar mht så vel fremdrift som økonomi. Du har pondus og gjennomslagskraft for å kvalitetssikre og kontrollere entreprenører/leverandører, samt inneha forhandlingsevner for å takle evt motforestillinger. Du har også teft for mersalg og bygger tillit alle veier i prosjektet og i forhold til oppdragsgiver og kunder.

Du skal håndtere store og kompliserte prosjekter. Team og samarbeid er viktige verktøy sammen med vårt egenutviklede KS-system. Stillingene gir store muligheter og ikke minst egenutvikling i slike store prosjekter.

Vi imøteser din henvendelse. For evt spørsmål, ring vår rekrutteringsrådgiver Jean Lorange på tlf 48040606, jl@rettbemanning.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: