Prognosesenteret-økonom David Lund.

Prognosesenteret: Rekordene vil fortsette i bygg- og anleggsmarkedet

Investeringene i bygg- og anleggsnæringen har ifølge prognosesenteret-økonom David Lund vært rekordhøye tre år på rad. – Vi ser nå at det går mot rekorder enda noen år, sier han.

Konferansesalen i nye Clarion Hotel i Bjørvika i Oslo var fullsatt da Prognosesenteret tirsdag arrangerte sitt årlige fagseminar.

Prognosesenteret-økonom David Lund kunne i sitt foredrag om aktivitetsprognoser i bygg- anleggsnæringen fortelle om hyggelige utsikter for de neste tre årene.

- Selv om de tunge driverne på etterspørselssiden som befolkningsvekst, petroleumsinvesteringer og oljeinntekter ikke lenger bidrar til like sterk vekst i økonomien som før, opprettholdes aktivitetsnivået i bygg- og anleggsnæringen. Det er rekordhøyt, og vil fortsette å vokse de neste tre årene, sier han til bygg.no.

Anleggsmarkedet øker mest

Ifølge samfunnsøkonomen er det samferdselsinvesteringene som er det største lokomotivet i den norske bygg- og anleggsbransjen.

– Helt klart. Anleggsmarkedet øker veldig fort. Det er planlagt mange store samferdselsprosjekter framover, og det og det blir spennende å se om anleggsentreprenørene klarer å levere. Nivåene innen bygg vil også fortsette å være høye, og det blir spesielt høy aktivitet innen helsebygg. Samtidig tror vi boliginvesteringene vil opprettholdes framover. Selv om det er bygd mye de siste årene har vi ikke forbygd oss, hverken når det gjelder næringsbygg eller boliger, sier Lund.

Pusser opp og bygger om

Han forklarer at Prognosesenteret også tar med vedlikehold og markedet for renovering, ombygging og tilbygg i beregningene sine.

– Når boligmassene øker med en prosent i året og reallønnsveksten fortsetter å øke, så brukes det mer på renovering og oppussing. Det samme gjelder private næringsbygg. Bedriftene har godt med penger, rentene er lave, sysselsettingen øker og kontorsysselsettingen øker. Den eneste negative tendensen vi kan se i ROT-markedet er at det morsommere å bygge nytt enn å totalrenovere, fortsetter han.

Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret sier prognosene for bygg-og anleggsnæringen fortsetter å peke i samme retning som de har gjort de siste årene.

– Vi har vent oss til høye nivåer, og det vil vi også ha fremover. De neste to til tre årene ser ut til å bli veldig hyggelige for byggesektoren.Vi hadde for et halvt år siden sett for oss litt mer utflating og en nedgang innen yrkesbygg, men nå ser vi at flere helsebygg vil føre til høyere aktivitet enn tidligere, sier han.