Prisverdig tiltak

Norsk Betongforening(NB) ønsker å bruke av sitt overskudd til å stimulere aktivitet i betongbransjen. Fondet skal kunne støtte prosjekter som går over flere år. Vi synes dette er et prisverdig initiativ – og det bør etter vårt syn utløse mange spennende prosjekter. Her er det de gode ideene som gjelder, ikke kostbare søknadsprosedyrer.

Fondet skal kunne tildele midler til formål eller prosjekter som ikke initieres av NB, men er i tråd med NBs gjeldende strategi, visjoner og formål. Men alle som har gode ideer kan søke – det være seg bedrifter eller enkeltpersoner. Håpet er at det skal komme nye metoder/produkter på markedet som kan ha betydning både for næringslivet og ikke minst for samfunnet og den enkelte som får glede av dette.

Betongforeningen har i likehet med mange andre tilsvarende foreninger en kapital som hvert år gir renteinntekter. Dette er penger som foreningens medlemmer har betalt inn for kurs, møter mv. I stedet for å salte ned disse pengene, vil nå Betongforeningen at pengene skal yngle gode ideer.

En egen uavhengig fondskomite er satt ned, og den vil på fritt grunnlag dele ut midler. Fondskomiteen må da søke styret i NB om tilskudd ved behov.

Det skal være mulig å søke om midler to ganger i året. Det er satt av 500 000 kroner i prosjektstøtte for 2010.

I Byggeindustrien og på bygg.no vil vi følge opp denne saken – og kommer det gode resultater ut av dette kan vi love god spalteplass.

Det blir lagt ut en egen sak om dette på våre sider.

Vi gratulerer Betongforeningen med initiativet.