Bruktboligprisene økte med 1,2 prosent fra fjerde kvartal 2023 til første kvartal 2024. Sett mot prisene i første kvartal 2023, økte prisene også med 1,2 prosent. Illustrasjonsfoto: Frederik Ringnes / NTB
Bruktboligprisene økte med 1,2 prosent fra fjerde kvartal 2023 til første kvartal 2024. Sett mot prisene i første kvartal 2023, økte prisene også med 1,2 prosent. Illustrasjonsfoto: Frederik Ringnes / NTB

Prisene på bruktboliger økte med 1,2 prosent siste kvartal

Prisene på brukte boliger økte med 1,2 prosent fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Regionene i vest hadde den sterkeste prisøkningen.

Sammenlignet med prisene i første kvartal 2023, økte prisene på brukte boliger med 1,2 prosent i løpet av årets første tre måneder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Alle regionene bortsett fra Nord-Norge hadde prisvekst i denne ettårsperioden.

Stavanger var regionen med den sterkeste prisveksten på 5,4 prosent. Svakest utvikling blant storbyene hadde Oslo med Bærum, der prisene økte med 1,2 prosent.

Sett mot fjerde kvartal i 2023, økte boligprisene i samtlige regioner.

Den sterkeste økningen var i Møre og Romsdal og Vestland, utenom Bergen, med en oppgang på 3,7 prosent. Innlandet og Oslo med Bærum hadde svakest prisutvikling med en økning 0,4 prosent.