Økte priser på mat er blant det som fører til prisvekst. Foto: Heiko Junge / NTB

Økte priser på mat er blant det som fører til prisvekst. Foto: Heiko Junge / NTB

Prisene har steget med 6,9 prosent de siste tolv månedene

Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,9 prosent de siste tolv månedene, som er mer enn økonomene ventet. Ikke siden juni 1988 har tolvmånedersveksten vært høyere.

Dette er 0,4 prosentpoeng opp fra tolvmånedersveksten i august. Fra august til september 2022 steg KPI 1,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisene på matvarer er den viktigste årsaken til oppgangen i tolvmånedersveksten i KPI i september.

Det var ventet en prisvekts på 6,2 prosent, skriver E24 og viser til tall fra Bloomberg.

Høyeste vekst siden 1988

– Prisveksten fortsetter å være høy og øker igjen etter en viss nedgang i august. Vi må tilbake til juni 1988 for å finne høyere tolvmånedersvekst, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er prisveksten uten energi og avgiftsendringer, endte på rekordhøye 5,3 prosent i september, opp fra 4,7 i august.

SSB har aldri målt høyere vekst i kjerneinflasjonen siden de begynte sine målinger av denne i 2001.

– Økt sjanse for større rentehevinger

Styringsrenta ligger nå på 2,25 prosent etter at Norges Bank for tredje gang på rad slo til med dobbel renteheving i september. Sentralbanken anslo samtidig at styringsrenta øker til 3 prosent i løpet av vinteren.

Mandagens tall er vesentlig høyere enn både det økonomene og Norges Bank hadde ventet på forhånd, noe som øker sjansen for større rentehevinger fra sentralbanken, slår DNB Markets' seniorøkonom Kyrre Aamdal fast.

– Men det er fortsatt usikkert om renten øker 0,5 eller 0,75 prosentpoeng på neste møte, sier Aamdal til Dagens Næringsliv.

Nordea tror sentralbanken setter opp styringsrenta 0,25 prosentpoeng i november og desember, men fortsatt økt kjerneinflasjon kan føre til enda en dobbel renteheving før året er omme, sier sjeføkonom Dane Cekov.

Kjerneinflasjonen vil fortsette å øke til 5,5 i månedene som kommer, mener han.

Uvanlig få varer med prisnedgang

– De fleste varer og tjenester går opp i pris, og mange av dem går i tillegg opp mer enn før. Det er uvanlig få varer og tjenester som går ned i pris og demper prisveksten, sier Kristiansen.

Oppgangen i tolvmånedersveksten kommer av en sterkere vekst i prisene på blant annet matvarer, klær og bøker den siste måneden sammenlignet med veksten i samme periode i fjor.

Vanligvis går matvareprisene ned fra august til september, men i år var prisene uendret. Det gjør at tolvmånedersveksten i matprisene gikk opp fra 10,1 prosent i august til 11,9 prosent i september, den høyeste prisveksten på mat siden 80-tallet.

Strøm og drivstoff øker fortsatt

Prisene på strøm og drivstoff er fremdeles høye.

Fra august til september steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 10,5 prosent. Siden september 2021 har prisene dermed steget med 16,7 prosent.

Prisene på drivstoff og smøremidler gikk opp 1,5 prosent fra august til september, etter et fall måneden før. Bensinprisene gikk ned 0,5 prosent, mens dieselprisene gikk opp 3,0 prosent. Prisene på drivstoff og smøremidler var 32,9 prosent høyere i september enn i samme måned i fjor.

Også husleiene har økt mer enn vanlig de siste månedene.