Vinneren i kategorien Årets leilighetsprosjekt ble "Lørenpynten" i Oslo utviklet av Selvaag Bolig.Vinneren i Årets småhusprosjekt ble en enebolig bygd som egenregiprosjekt i Os (Hordaland) av Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS. Boligen er basert på Norgeshus sin husmodell "Moment". Arkitekter er John Birger Grytdal og Elisabeth Lilleby.Årets hytteprosjekt ble fritidsboligen "Vy 26 ATS" oppført i Hemsedal av Leve Hytter. Hytteserien "Vy" er utviklet i samarbeid med Jarmund/Vigsnæs Arkitekter.Årets bidragsyter ble tildelt Arve Solheim i Mestergruppen AS.Utmerkelsen Årets medlem ble tildelt BundeGruppen. Prisen ble tatt imot av Bundebyggs Rune Tunhøvd.

Prisdryss på Boligkonferansen

Under Boligkonferansen 2017 ble det delt ut flere priser. Her er vinnerne i de ulike kategoriene.

Det ble totalt delt ut tre priser til tre vinnere innen ulike ferdigstilte prosjekter, nemlig Årets leilighetsprosjekt, Årets småhusprosjekt og Årets hytteprosjekt.

Juryen har lagt vekt på følgende kvaliteter:
* standardisering
* byggekostnader
* energi og klima
* særpreg og nyskaping
* bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)
* bruk av BIM

Vinneren i kategorien Årets leilighetsprosjekt ble "Lørenpynten" i Oslo utviklet av Selvaag Bolig.

I juryens begrunnelse heter det: «Selvaag har utviklet gamle Løren Leir med tilliggende industritomter til en ny bydel med boliger, grøntområder og forskjellig handels- og servicevirksomhet. Lørenpynten består av 209 boliger fordelt på ti bygninger med høyde fra fire til syv etasjer. Salgstrinn 4 med totalt 82 boliger ble ferdigstilt i 2016 og fikk 2. plass i Prognosesenterets kundetilfredshetsundersøkelse (KTI) for 2016. Alle faggrupper er utført 100 prosent i BIM.»

Vinneren i Årets småhusprosjekt ble en enebolig bygd som egenregiprosjekt i Os (Hordaland) av Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik AS. Boligen er basert på Norgeshus sin husmodell "Moment". Arkitekter er John Birger Grytdal og Elisabeth Lilleby.

Juryen sier blant annet: «Eneboligen skiller seg ut gjennom en utkraget andre etasje som hviler på fire tynne stålsøyler. Terrassen ligger ytterst i utkragingen ca. 10 meter over bakken. BIM er brukt for alle fag og det er utført kollisjonskontroll i Solibri. Boligen har væske/-vann varmepumpe og energimerke grønn A.»

Årets hytteprosjekt ble fritidsboligen "Vy 26 ATS" oppført i Hemsedal av Leve Hytter. Hytteserien "Vy" er utviklet i samarbeid med Jarmund/Vigsnæs Arkitekter.

Juryen skriver blant annet: «Hyttene har standard bredde 7,5 m og kan forlenges i lengderetningen, fra 11,1 m til 19,5 m. Hytta i Hemsedal har BRA 105 m2, hvorav 13 m2 er åpent overbygd areal. Hytta er oppført på en krevende tomt i skrånende terreng.»

Disse tre prisene deles ut i regi av Boligprodusentene, Glava, NorDan og Optimera.

Boligprodusentenes Forening delte også ut prisene for Årets medlem og Årets bidragsyter.

Utmerkelsen Årets medlem ble tildelt BundeGruppen for godt samspill og lojal etterlevelse av foreningens profesjonalitetserklæring. Det ble også fremhevet at bedriften har utmerket seg ved en utstrakt vilje og evne til å dele sine erfaringer og den er en aktiv bidragsyter i foreningens aktiviteter.

Årets bidragsyter ble tildelt Arve Solheim i Mestergruppen AS. Her fremheves det at Solheim har arbeidet metodisk med å fremme kvalitet og prosessforbedring i mange år.

Han har deltatt aktivt i foreningens Kvalitetsforum hvor han har delt sine erfaringer og gitt viktige bidrag ved å vise hvordan praktisk forbedringsarbeid kan oppnås ved bruk av styringssystemer.