Pressens hus

Sentralt i Kvadraturen i Oslo har to bygårder fra slutten av 1800-tallet blitt slått sammen og løftet tilbake til fordums ytre prakt med nytt innhold. I disse fornyede lokalene skal morgendagens nyheter rapporteres.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Rehab Næringsbygg

Bruttoareal: 3.738 kvadratmeter

Byggherre: Aspelin Ramm

Byggherrerepresentant: Aase Prosjekt/WSP

Totalentreprenør: HENT

Kontraktsum eks. mva.: 155 millioner kroner

ARK: Kima Arkitektur/Atelier Oslo

IARK: IARK

Rådgivere: Breeam-AP: Norconsult l RIE: Multiconsult l RIAKU: Brekke & Strand Akustikk l RIB, RIByFy, RIG: Rambøll l RIBr: Fokus Rådgivning l RIV: Engenius/Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Branntetting: Albanor l Heis: Kone l Lås og beslag: Låssenteret l Mur og fasade, taktekker, tømrer: Kirkestuen l Elektro: Ing. F. Wickstrøm l Rørlegger: Norges Rørleggerbedrift l SD-anlegg: BS Teknikk l Sedumtak: Blomstertak l Oppmåling: Solli og Hoff Oppmåling l Stål: EK Mekaniske l Ventilasjon: Energima l Røykventilering: WindowMaster l Radonsikring: Radonmannen l Glass og aluminium: Profilteam l Matheis: Castor Autogen l Maler og byggtapetsering: Ullevål Malemesterforretning l Betonggulv: AcryliCon Industribelegg/Oslo Epoxybelegg l Parkett: Parkettpartner l Tømrer: Tiveta l Brannsikring: Jet Bramo l Taktekker: IcopalTak l Grunn- og rivearbeid: Øst-Riv l Betongarbeider: Portnor l Kjerneboring: Catos Betongsaging l Solavskjerming: Vental l Systeminnredning: Bosvik l Trebjelker: Moelven Limtre l Byggevarer: Optimera l Innredningsarbeider: Bico

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Presset inn mellom nabobygg og trafikkerte sentrumsgater har byggherre Aspelin Ramm og totalentreprenør HENT totalrehabilitert to bygg med hver sin vernegrad til et moderne bygg med historisk sus.

I Pressens hus skal elleve organisasjoner både rapportere nyheter og legge til rette for pressens vilkår i Norge, i et åpent bygg med historie i veggene og gode nyheter i både materialer og utførelse.

Aspelin Ramm kjøpte opprinnelig de to bygårdene i Skippergata 22 og 26 i 2012 med tanke på å etablere en kombinasjon av boliger og næring på den sentrumsnære tomten. Etter en lang prosess med antikvariske myndigheter og til slutt en innsigelse fra riksantikvaren, trakk eiendomsutvikleren reguleringen, og satset heller på å bygge innenfor gjeldende regulering på tomten. Ved å gjøre prosjektet til et rendyrket næringsbygg kunne de gå rett på byggesak, og i 2019 kom de endelig i gang med rehabiliteringen.

– Pressens hus var ute med et søk etter nye lokaler, og den svarte vi på. De hadde en ganske lang liste med krav og ønsker til det nye bygget, for eksempel et åpent landskap for NTBs nyhetsdesk. Dette la føringer for hvordan byggene måtte utformes innvendig, og vi tok dette med HENT med en gang. Løsningen på nyhetsdesken ble å erstatte to bærende teglsteinsvegger med stålbjelker for å åpne lokalene, forteller prosjektsjef Kenneth Harstad i Aspelin Ramm.

Very good

Prosjektleder Geir Berg i HENT kan røpe at ombyggingen og rehabiliteringen av de to gamle bygårdene har vært en oppgave full av utfordringer, men han understreker at godt samarbeid med byggherre, underentreprenører, byantikvar og naboer har latt dem komme i mål på en god måte.

– Det har vært et tøft og utfordrende prosjekt, og jeg må skryte av den gjengen vi har hatt med oss her, sier han.

Et av de største problemene for prosjektet har vært den svært begrensede riggplassen de har hatt inneklemt mellom Skippergata og Prinsens gate i Kvadraturen. Prosjektet har kun fått fortau og sykkelfelt på den ene siden av Skippergata til riggplass, og det har dermed ikke vært mulig å bruke verken tårnkran eller søppelcontainere i prosjektet.

Prosjektet sertifiseres til Very Good-karakter i Breeam-Nor, og søppelsorteringen som kreves for å oppnå Breeam-sertifikatet, har blitt gjennomført ved hjelp av big-bags på fortauet. De kraftige bjelkene som har latt utbyggerne åpne opp bygget og slippe lys inn i det store atriet i hjertet av Pressens hus, har blitt løftet inn med mobilkran.

– Det var på håret at vi fikk det til med den bilen vi brukte. Den siste av 17 bjelker over atriet gikk akkurat på millimeteren, forteller Berg og viser i 3D-modellen av bygget.

Den begrensede riggplassen har også stilt strenge krav til stram logistikk og presise vareleveringer. Leveransene har enten blitt løftet inn gjennom designerte vinduer eller båret opp for hånd.

– Hver morgen har vi hatt HMS-kvarter hvor vi har banket gjennom alle leveranser og alle kritiske punkter for dagen. Det er ikke alltid lastebilene faktisk kommer når de skal, så det har blitt noe kø, men alle har gjort en strålende jobb på HMS. Her har vi også hatt en egen HMS-visualisering en gang i måneden, og vi har fått en veldig god score. Vi har hatt null skader med fravær i hele prosjektet, sier Berg fornøyd.

Tilbake til fortiden

Fasadene mot gaten er tilbakeført til opprinnelig stand, dog uten noen opprinnelige statuer som har forsvunnet gjennom årenes løp. Kirkestuen har stått for antikvarisk rehabilitering av utvendige fasader, rehabilitering av takflater med båndtekking, samt en omfattende innvendig rehabilitering av eksponerte teglsteinsflater.

Prosjektansvarlig Kamil Wyszynski i i Kirkestuen forteller at det har vært en stor og krevende oppgave å bringe byggene tilbake til ny, gammel prakt.

– Vi er godt vant med å rehabilitere denne typen fasader, men fasadene ut mot gaten på Pressens hus er ganske kompliserte og vanskelige. I samråd med byantikvaren, som har godkjent rekkefølge omfang og metoder for rehabiliteringen, har vi skiftet ut alt av gamle fasadeelementer. Alle fasadekonsoller og ornamenter er produsert på stedet med tradisjonelle håndverksteknikker av våre egne arbeidere, og alle gesimser, trekninger og fasadeelementer er trukket opp på stedet med stålsjablonger og sledetrekking. Ingenting er prefabrikkert, forteller Wyszynski.

Oppe på taket har Kirkestuen stått for båndtekking av et antikvarisk rehabilitert sinktak.

– Alle som går forbi, vil jo se fasaden, men taket er det nok ikke mange som får se, og det er litt synd. Man får ikke lov til å legge hva som helst på taket på et slikt bygg, så her har vi også tilbakeført til opprinnelig stand og levert etter antikvariske prinsipper forteller Kirkestuens prosjektansvarlige.

Også innendørs kan man tydelig se Kirkestuens hånd på verket.

– Vi har rehabilitert omtrent 4.000 kvadratmeter innvendige teglsteinsflater, med rensing, sliping, utskifting av skadet stein, utbedring av setningsskader, konstruksjonsmuring og filsing med hydraulisk kalkmørtel. Det har vært utfordrende å utføre en så stor jobb på en så komprimert plass som inne i et bygg under rehabilitering, forteller Wyszynski.

Gammelt og nytt

Både Geir Berg i HENT og Kenneth Harstad i Aspelin Ramm skryter av jobben som Kirkestuen har gjort både utvendig og innvendig i prosjektet.

De rehabiliterte teglsteinsveggene er godt synlige i hele bygget, og bidrar mye til det innvendige utseendet til bygget. Både gammelt og nytt bæresystem er eksponert innvendig, slik at både historien og utførelsen av rehabiliteringen løftes frem i overflatene. I etasjeskillene i det åpne atriet henger plasstøpte betongdekker fra stålstolper til bjelkene i taket. Dekkene er festet til de gamle teglveggene.

– Vi har tatt frem de originale bærekonstruksjonene, og ingenting er skjult. Den håndverksmessige kvaliteten på arbeidet og kvaliteten på finishen er veldig god, sier Harstad.

I tillegg til nye betongdekker har entreprenøren støpt 35 kubikkmeter betong i en ny yttervegg, og disse eksponerte betongflatene bidrar også til det rå og usminkede interiøret i Pressens hus.

I tillegg til at gamle trebjelker er bevart og trukket frem i lyset i det rehabiliterte bygget, er det også utstrakt bruk av nytt treverk inne i atriet som åpner hele bygget inn mot en åpen kjerne med sollys filtrert ned gjennom bjelkene i taket.

Et gammelt lagerlokale i en annen del av bygget er også åpnet opp for å få enda et stort åpent rom som bidrar til å knytte de opprinnelig to separate byggene sammen. Mot Skippergaten er det etablert et langstrakt restaurantlokale med stort kjøkken som er ment å serve de som bruker bygget i arbeidstiden og restaurantkunder utenifra på ettermiddag og kveld.

Alt i alt må prosjektet sies å være gode nyheter for både brukere, gjester og naboer.

– Vi har lagt ned mye innsats og mange kvaliteter for å gjøre dette fint. Dette er et prosjekt vi er stolte av, sier Harstad.


Flere prosjekter